İSTEK Belde Okulları

Matematik bilimi, tüm insanların en büyük ortak değerlerinden biri olmakla beraber; akıl yürütme, yorumlama ve problem çözme sanatıdır. Matematiği öğrenen bireyler, analitik bir bakış açısıyla olayları daha farklı yorumlamaya başlar. Değişkenler ve olaylar arasındaki bağlantıları farklı yollarla kurabilir dolayısıyla da yaratıcılıkları gelişir. Bu sebeple okulumuzda öğrencilerimizin neden – sonuç ilişkisine varabilmelerini, problem çözme becerilerini geliştirmelerini, iyi, çabuk ve doğru karar verme güçlerini arttırmalarını hedefliyoruz.

Biliyoruz ki “gerekli ve uygun koşullar sağlandığında her birey matematik öğrenebilir.” Bundan dolayı matematik eğitimimizle öğrencilerimizi;

 • Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek, bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilecek,
 • Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek, özgüven duyabilecek,
 • Model kurabilecek, modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilecek,
 • Karşılaştığı farklı durumlar karşısında alternatif stratejiler üretip bunları geliştirebilecek,
 • Elde ettiği bilgiyi sembolik, görsel, sayısal ve sözel olarak ifade edip sunabilecek,
 • Analitik düşünen ve düşündüklerini yorumlayabilecek,
 • Analiz, sentez ve muhakeme yapabilecek,
 • Araştırma yapmaktan keyif alan ve sonucunda elde ettiği bilgiyi kullanabilecek bireyler haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Bu hedeflere ulaşabilmek için;

 • Derslerimizi en son eğitim teknolojilerini kullanarak uygulamalı olarak yapıyor, öğrencilerin matematiksel konuları hem soyut hem de somut olarak algılamalarını sağlıyoruz.
 • Anlatılan konuların öğrenci tarafından anlaşılıp anlaşılmadığını görebilmek için belirli aralıklarla kazanım değerlendirme testleri uyguluyor ve öğrencinin varsa kazanım eksiğini belirleyip bu doğrultuda yapılan ek çalışmalarla öğrencimizi destekliyoruz.
 • TYT ve AYT sınavlarına öğrencilerimizi 11. sınıf itibarı ile gerek akademik gerekse psikolojik olarak hazırlamaya başlıyor, düzenli olarak yapılan deneme sınavlarımızla da eksik kazanımlarını ölçüyor ve yapılan konu anlatım ve soru çözüm etütleri ile bu eksikleri gideriyoruz.