İSTEK Belde Okulları

 İSTEK Okulları bilişim teknolojileri öğretmenleri, 21.yy öğrenen özelliklerini göz önünde bulundurarak her yıl güncelledikleri yıllık planda, öğrencilerin yazılım, tasarım, mühendislik ve sanatsal becerilerini desteklemektedirler.

  • Elektronik devre yetkinliğine sahip
  • Mekanik sistemler geliştirebilen
  • Birden fazla programlama dilini etkin kullanabilen
  • Tasarım ve sanatsal bakış açısına sahip
  • Mobil uygulamalar geliştirebilen bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Söz konusu hedefler doğrultusunda, öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası robotik turnuvalarına katılmaktadırlar. Yurt içinde ve yurt dışında sundukları projelerle gezegenin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bilişim çözümleri üretmektedirler ve bilimin ışığında daha iyi bir gelecek inşa etmek için çalışmaktadırlar.

Öğrencilerimizin, gelecekte en çok ihtiyaç duyulacak programlama dilleriyle buluşmasını, robotik ve kodlama alanında ülkemizi çağdaş uluslar seviyesinin üzerine çıkarılmasını, yaparak öğrenme ile teknolojiyi yöneten konumunda olacak öğrenciler yetiştirilmesini hedefleyen Bilişim Teknolojileri müfredatımızla ülkemizi gelecek nesillerle teknoloji üreten ve sektörü ulusal çıkarları doğrultusunda yönetebilen bir nesil için çalışıyor ve ülkemizi uluslararası alanda gururla temsil ediyoruz.