Fen bilimlerindeki yeniliklerin ve buluşların ülkelerin gelişmesine büyük katkılar sağladığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin temel dayanağı olduğu bilinmektedir. Bu durum fen bilimlerinin ve onun eğitiminin öneminin gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır. Yeni yüzyılın insanı; geniş düşünce ufkuna sahip, bireysel yeteneklerini geliştirebilen, inisiyatif kullanabilen, çok yönlü, araştırmacı, değişime ve hıza uyum sağlayabilen insan olacaktır.

Düşünen, araştıran ve sorgulayan Atatürkçü gençlerimizle, bilimin gerçeği aradığı, evrenin ve doğanın sırlarını çözmeye çalıştığı dünyada özgür gençlerimizle yerimizi almak istiyoruz.

Endüstri 4.0 devrini yaşadığımız bu günlerde iletişimi kuvvetli, takım çalışmasına yatkın, yaratıcı düşünen, yenilikçi, girişimci ve sorunlara çözümler üretebilen bireylere ihtiyaç vardır. Okullarımızda problemlere bilimsel yaklaşım geliştiren, sorgulayan, problemin parçası olacak yerde, problem çözen bireyler yetiştirmek için proje tabanlı öğrenmeye önem verilmektedir.

Hedeflerimiz;

  • Öğrencilerimize analitik düşünebilme ve yorumlayarak öğrenme yetisi kazandırmak,
  • Etkin laboratuvar uygulamaları ile ders kazanımları ve gerçek yaşantı arasında bağlantı kurmalarını sağlamak,
  • Fen bilimlerini, sadece içerik öğretimine dayalı eğitim modellerinden kurtararak, üretime ve buluş yapmaya yönelik proje tabanlı STEM eğitimine dayandırmak,
  • Proje yürütme sürecinin tüm bilimsel işlem basamaklarını uygulamalarını sağlamak,

Bilimsel düşünceyi hayatlarının her alanına taşımalarını sağlamak.