İSTEK Özel Kemal Atatürk Anadolu Lisesinde PDR çalışmaları çeşitli aşamalarda yürütülür. Öğrencilere yönelik bireysel, eğitsel ve mesleki rehberliğin yanında, grup rehberliği ve sınıf rehberliği de yapılır. Velilerimiz ve öğretmenlerimizle sistematik paylaşım toplantıları, seminerler ve bireysel görüşmeler bölümümüzün etkinlikleri arasındadır. Rehberliğin veli-öğrenci-öğretmen üçgeninde gerçekleşeceği düşüncesinden hareketle, velilerimizin ve branş öğretmenlerimizin çözüm ortağı olarak algılandığı okulumuzda, çalışmaların bir takım ruhuyla yürütülmesine özen gösterilir.

Üniversiteye geçiş konusunda öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerinin planlanması, akademik ve mesleki yönlendirmeler sistematik biçimde sürdürülür. Üniversite adaylarının akademik, psikolojik ve fizyolojik hazırlık süreçlerinin en doğru biçimde yönetilmesi için eşgüdüm içinde çalışılır. Bireyin kendini anlaması, sorunlarını çözmesi, gerçekçi kararlar alması, çevresiyle uyum içinde olması, kendini gerçekleştirmesi için destek sunan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümümüzün çalışmaları şu başlıklar altında toplanabilir:

 • ORYANTASYON ÇALIŞMALARI
 • BİREYSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI
 • GRUP REHBERLİK ÇALIŞMALARI
 • SINIF REHBERLİK ÇALIŞMALARI
 • EĞİTSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI
 • MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI
 • KARİYER GÜNLERİ
 • ÜNİVERSİTE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
 • ÜNİVERSİTE TANITIM GEZİLERİ
 • EĞİTİM FUARLARINA KATILIM
 • SEMİNER VE KONFERANSLAR