Ana dilde yetkinleşme, bireyin sosyal bir varlık olarak toplumda yer edinebilmesini, evreni algılamasını ve yorumlamasını, özgür ve eleştirel düşünebilmesini sağlar. Edebiyat da tarihe ve topluma tanıklık ettiği gibi insanları düşünme, sorgulama ve araştırmaya yönelterek kişisel gelişimin kapılarını açar. Okumak, düşünmenin; düşünmek, üretmenin; üretmek de başarının temelini oluşturur. Ailede başlayan ve ilköğretimde temellendirilen dil kullanımı ve edebiyat sevgisinin bilinçle kavranacağı lise yıllarında bu süreç, “İSTEK“ okullarında aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesiyle sağlamlaşır.

Derslerimiz, bu hedeflerimiz doğrultusunda teknolojinin de yardımıyla dilin ve edebiyatın gücünü, zenginliğini anaokulundan 12. sınıfa kadar bütünlük gösteren bir programla, yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak gerçekleştirmek çerçevesinde planlanmıştır.

HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimizin;

 • Yazarken ve konuşurken Türkçenin yazımına, telaffuzuna özen göstermelerini; dil varlığımızın değerini bilmelerini,
 • Okumayı sevmelerini,
 • Ulusal ve evrensel değerleri, edebiyatın seçkin örneklerini çözümleme/yorumlama yoluyla benimsemelerini,
 • Disiplinler arası ilişkileri neden-sonuç bağlantısıyla kurabilmelerini,
 • Eleştirel ve sorgulayıcı düşünebilmelerini,
 • Okuduklarını ve izlediklerini anlatıp yorumlayabilmelerini ve değerlendirebilmelerini,
 • Topluluk karşısında kendilerine güvenerek konuşabilmelerini,
 • Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmalarını,
 • Entelektüel beğenilerinin gelişmiş olmasını,
 • Geleneksel hale getirdiğimiz ve İstanbul genelinde farklı okulların katılımıyla gerçekleştirdiğimiz münazara yarışmalarıyla düşüncelerini etkili biçimde savunabilmelerini ve karşı görüşleri çürütme yeteneği geliştirebilmelerini,
 • Her düzeyde gerçekleştirilen etütlerle öğrencilerin eksik oldukları konuları tamamlamalarını,
 • Derslerde verilen temel bilgileri YGS ve LYS sınavlarına yönelik çalışmalarda kullanabilmelerini; doğru çalışma,  hızlı ve doğru okuyup anlama yoluyla başarılı olmalarını sağlama temel hedeflerimizdendir.