Çağımızda eğitim, bilim ve sanatın işbirliğine dayandırılmalıdır. İkisinin de temel amacı yeniyi keşfetmektir. Sanata ve duyguların eğitimine önem veren eğitim kurumumuzda, duygular eğitilirken, zihinsel yeteneklerin, düşüncenin ve zekânın da geliştiği gözlenmektedir. Sanat, duygu ve düşünce arasındaki iç içe geçmiş bağlantıyı vurgularken, öğrenme ve gelişim sürecinin de etkin biryardımcısıdır.

 Görsel Sanatlar;

ders programı, çatısı altında, öğrencilerimiz, ‘’Görsel Sanat Kültürü’’, ‘’Görsel Sanatlarda Biçimlendirme’’, ‘’Tarihi Çevre ve Müze Bilinci’’ olarak üç öğrenme alanı altında uygulamalarını gerçekleştirir. Bu öğrenme alanları ‘sanat eleştirisi’,’sanat tarihi’, ‘estetik’ ve ‘uygulama’dan oluşan dört sanat disiplini birleştirilerek öğrenir.

 Verdiğimiz eğitim ile plastik sanatlar dilini kullanan, gördüğü eserleri nitelik yönünden fark eden, sanat eserlerine olduğu kadar, çevreye ve her türlü görsel nesneye, estetik ölçütlerle yaklaşan bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Müzik;

Derslerimizde öğrencilerin birleştirerek birlikte çalabilme, seslerini daha doğru kullanabilme ve bu yönde yapılan tek sesli ve çok sesli koro etkinlikleri,  müzik gruplarının yarışma ve etkinliklere hazırlanması, okul öğrencileriyle  yıl sonunda yapılan müzikal  performanslarının gösterimlerinin yapılması genel müzik teorisi ve müzik tarihi bilgilerinin verilmesi hedeflenmektedir.