İSTEK Kemal Atatürk Okulları

İSTEK Özel Kemal Atatürk Okulları Yabancı Diller Bölümü olarak, değişim ve gelişim içindeki global dünyada öğrencilerimizin yabancı dili doğru ve akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlayarak fark yaratabilmelerini amaçlayan, modern metotlarla öğrencilerin bireysel öğrenme stillerini harmanlayan bir eğitim politikası izlemekteyiz. Bu çerçevede, Türk ve yabancı öğretmenlerimizin ortak çalışmalarıyla, öğrencilerimizin ezberleyerek değil, içselleştirerek öğrendiği, kitapların amaç değil araç olduğu ve çeşitli etkinliklerle keyifli hale getirilen bir eğitim modeli sunmaktayız.

Türk ve yabancı öğretmenlerimiz tarafından koordineli bir şekilde yürütülen ders saatlerinde, öğrencilerimize sahip oldukları dil bilgisi ile dilin dört becerisi arasında bir köprü kurma fırsatı verilmektedir. Öğrencilerimiz öğrendikleri dilbilgisi yapılarını ve kelimeleri, dinleyerek ve üreterek pekiştirmekte ve günlük hayatlarından örneklerle içselleştirmektedirler.