İSTEK Özel Kemal Atatürk Okulları Yabancı Diller Bölümü olarak, değişim ve gelişim içindeki global dünyada öğrencilerimizin yabancı dili doğru ve akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlayarak fark yaratabilmelerini amaçlayan, modern metotlarla öğrencilerin bireysel öğrenme stillerini harmanlayan bir eğitim politikası izlemekteyiz. Bu çerçevede, Türk ve yabancı öğretmenlerimizin ortak çalışmalarıyla, öğrencilerimizin ezberleyerek değil, içselleştirerek öğrendiği, kitapların amaç değil araç olduğu ve çeşitli etkinliklerle keyifli hale getirilen bir eğitim modeli sunmaktayız.

Türk ve yabancı öğretmenlerimiz tarafından koordineli bir şekilde yürütülen ders saatlerinde, öğrencilerimize sahip oldukları dil bilgisi ile dilin dört becerisi arasında bir köprü kurma fırsatı verilmektedir. Öğrencilerimiz öğrendikleri dilbilgisi yapılarını ve kelimeleri, dinleyerek ve üreterek pekiştirmekte ve günlük hayatlarından örneklerle içselleştirmektedirler.

 

Etkinlikler

Öğrencilerimizin aldıkları yabancı dil eğitimi sadece okul sınırları içinde kalmayarak çeşitli etkinliklerle pekiştirilmektedir. Ülkemizde ve yurt dışında düzenlenmekte olan, dil ve genel kültür açısından ayrıcalıklı bir eğitim anlayışı gerektiren konuları etraflıca ve İngilizce olarak ele alan öğrencilerimiz Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferansları sırasında edindikleri uluslararası arkadaşlıklar sayesinde vizyonlarını da geliştirme imkânı bulmaktadırlar. 
 

Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü bünyesinde başlatılan “Öğren! Unutma! Paylaş!” projesi ile okulumuz öğrencileri tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak, bir devlet okulundaki ilkokul öğrencileri ile İngilizce çalışmalar yapmaktadırlar. Bu projedeki amacımız öğrencilerimizde sosyal sorumluluk bilinci geliştirmek, çevreye ve toplumsal sorunlara duyarlı bireyler yetiştirmek ve bu çalışmaları yaparken aynı zamanda öğrencilerimize pratik yapabilecekleri fırsatlar sunmaktır.
 

Türk ve yabancı öğretmenlerimiz tarafından koordineli bir şekilde yürütülen ders saatlerinde, öğrencilerimize sahip oldukları dil bilgisi ile dilin dört becerisi arasında bir köprü kurma fırsatı verilmektedir. Öğrencilerimiz öğrendikleri dilbilgisi yapılarını ve kelimeleri, dinleyerek ve üreterek pekiştirmekte ve günlük hayatlarından örneklerle içselleştirmektedirler. Öğrencilerimiz, Cambridge ESOL (English forSpeakers of otherLanguages) sınavlarına katılarak da İngilizce seviyelerini uluslararası alanda kanıtlarlar.


YABANCI DİL (ALMANCA/FRANSIZCA)

Okulumuzda ayrıca ikinci yabancı dil olarak Almanca ve Fransızca dersleri yer almaktadır. Ortak bir program yürüterek öğrencilere kendilerini en az iki farklı dilde ifade etme becerileri kazandırırken, farklı kültürleri öğrenmeleri ve farklılıklara saygı duyarak dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz Almanca’da FIT, Fransızca’da da DELF gibi uluslararası sınavlara katılarak dilin 4 becerisini test etme şansı yakalamaktadırlar.