İSTEK Kemal Atatürk Okulları

HEDEFLERİMİZ

Okulumuz Yabancı Diller Bölümü, dil eğitimi alanında yapılan en yeni çalışmaları yakından takip ederek, öğrencileri uluslararası standartlarda yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu nedenle anaokulumuzda ilk önceliğimiz İngilizce dilini sevdirmek ve öğrencilerin dili günlük yaşamlarında da kullanabilme yetisini geliştirmek, dil öğrenmeyi eğlenceli bir deneyim haline getirip, kulak dolgunluğu sağlayarak öğrencileri ileriki yıllara hazırlamaktır. Öğrenciler; oyunlar, şarkılar, canlandırmalar, hikâyeler aracılığıyla ikinci dili sevecekler, sınıf içi yönergeleri anlayıp uygulayabilecekler ve ikinci bir dilin varlığını benimseyeceklerdir.

EĞİTİM- ÖĞRETİM UYGULAMALARIMIZ:

YABANCI DİL

  • Öğrencilerimize STORY-BASED LEARNING (hikâye bazlı öğretim) metodları ile yeni konular öğretilir. Oyunlar ve şarkılar ile konunun kelimeleri kavratılır.
  • Dersler yabancı ve Türk öğretmenler tarafından ortak bir müfredat çerçevesi içerisinde işlenir.
  • Derslerde görsel ve işitsel materyallere yer verilir; dersler kitapların interaktif CD’leri ve internet kaynakları ile desteklenir.
  • Sene sonunda her yaş grubunda veli portfolyo sunumları düzenlenir, öğrencilerin sene boyunca öğrendikleri çeşitli konuları velilerine sunmaları beklenir.
  • Her ay işlenen konular, şarkı ve hikâyelerin tekrar edilebilmesi için önerilen internet siteleri aylık bültenler ile velilere duyurulur.
  • Tüm yaş gruplarında uluslararası çalışmalar yürütülür. Kart değiştirme projeleri ve Skype üzerinden diğer ülkelerle yapılan görüşmeler yıl boyunca sürdürülür.
  • Uluslararası e-twinning projeleri yürütülür.
  • 5 ve 6 yaş tatillerinin değerlendirilmesi ve İngilizce kullanımı sınıf ortamından ev ortamına taşımak amacıyla proje ödevleri verilir.

İSTEK Okulları’nda Çift Dilli Eğitim Programı başladı.

Öğrencilerimiz İngilizceyi sadece ders olarak değil; aynı zamanda gün boyunca sürekli kullanarak öğrenecekler.

2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren anaokulu 5 ve 6 yaş gruplarımızda Çift Dilli Eğitim programı uygulanacak. Çocuklarımız haftada 24 saat yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleri ile birlikte olacaklar.  Böylece okul yaşamının her anında – yemekte, bahçede, oyunda, tüm etkinliklerinde ve öğrenme esnasında - İngilizceyi sürekli yaşayarak, kullanarak öğrenecekler.

Dil öğreniminin küçük yaşta şarkılar, oyunlar, hikâyeler yolu ile öğrenilebildiği bilimsel bir gerçektir. Çocuklar eğlenerek öğrendikleri kelime ve yapıları kullanabilecekleri ortamları da bulabildiğinde dil öğrenimi son derece hızlı ve etkili gerçekleşir.

Bu nedenle 5 ve 6 yaşındaki anaokulu öğrencilerimizin, günün doğal akışı boyunca İngilizce öğretmenleriyle de birlikte olabilmeleri ve her ortamda İngilizce konuşabilmeleri için programlarımızı eşzamanlı olarak iki dilde yürüteceğiz. Öğrencilerimiz anaokulu müfredatımızın içerisinde yer alan kavramları hem anadillerinde hem de İngilizce’de bir bütün içerisinde öğrenecekler. Okuma-yazma çalışmaları Türkçe olarak anaokulu sınıf öğretmenleri tarafından yürütülürken İngilizce görsel okuma ve ses eğitimi de programa dâhil edilecek. Bunun yanı sıra çocuklarımız kahvaltı, öğle yemeği, oyun ve bahçe zamanı gibi rutinlerde de İngilizceyi kullanma olanağı bulacaklar.

Amacımız öğrencilerimizin sınıf dışında günlük yaşamlarının her anında İngilizce’yi kullanabilmeleri, hayatlarının bir parçası olarak kabul etmeleri ve öğrendikleri kavramları her iki dilde de bütünsel olarak kavrayabilmeleridir.

ETKİNLİKLERİMİZ:

  • Portfolyo Sunumları
  • Yıl Sonu Gösterileri