İSTEK Kemal Atatürk Okulları

 “Farklılaştırılmış Eğitim” uygulamaları kapsamında öğrencinin farklı ilgi alanları olduğu kadar, öğretime farklı cevap verme tarzları olduğu da kabul edilir. Okulumuzda eğitim – öğretim, öğrencilerin farklı ihtiyaçları olduğu bilinciyle onların hazır bulunuşluk seviyelerine, ilgi alanlarına ve öğrenme şekillerine hitap edecek şekilde planlanır ve uygulanır. Örneğin; öğretmen müfredat ya da temalarına konuların başından değil öğrencilerin bulunduğu yerden başlar. Eğitim malzemeleri, öğrenme ortamları ve değerlendirme süreç ve etkinlikleri bu yönde hazırlanarak her öğrencinin öğrenim ve akademik gelişiminin olabileceğinin en üst seviyesine çıkartılması amaçlanır.