EĞİTİM PROGRAMLARI

İSTEK Özel Kemal Atatürk  Anaokulu’nda; “Her çocuk farklı özelliklere sahiptir ve özeldir” ilkesinden yola çıkarak kendine güvenen, özgür, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen insani değerlere sahip, yaratıcı, girişken, etkili iletişim kurabilen, sorun çözebilen, bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir. Bu hedefler doğrultusunda; Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü eğitim-öğretim programı ile birlikte, etkin öğrenmeyi temel alan, çocuk merkezli, çoklu zeka kuramına dayanan çağdaş eğitim modellerinden PYP (İlk Yıllar Programı), Crossroads Programı, İkinci Adım Programı ve Değerler Eğitimi Programlarının entegre edildiği özel bir eğitim programı uygulanmaktadır.

İSTEK Anaokulları İngilizce Programı-CROSSROADS

Öğrencilerimizin, İngilizceyi sadece ders olarak değil, günlük hayatın içinde deneyimlemeleri ve sürekli kullanarak geliştirmelerini sağlayan İSTEK Okullarına özel olarak geliştirilmiş İngilizce programıdır. Crossroads Programı ile öğrencilerin, günün doğal akışı boyunca İngilizce öğretmenleriyle birlikte her ortamda İngilizce konuşabilmeleri sağlanırken ders programları eşzamanlı olarak iki dilde yürütülmektedir. Böylece öğrenciler, İngilizceyi   diğer disiplinler gibi öğrenilecek bir ders  değil, edinilmesi gereken çok önemli bir iletişim aracı olarak içselleştirmektedirler.

Crossroads Programı anaokulu 4-5 ve 5-6 yaş grupları ile ilkokul 1. sınıflarda uygulanmaktadır. Öğrenciler haftada 24 saat yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleri ile birlikte olarak okul yaşamının her anında yemekte, bahçede, oyunda, tüm etkinliklerinde ve öğrenme esnasında İngilizceyi öğrenmektedirler. Bu program, sadece yabancı dil edinimlerini güçlendirmek değil, gelecekteki profesyonel yaşantılarına katkı sağlayacak birden fazla dil ve bakış açısının bulunduğu her ortamda etkili iletişim kurmayı hedeflemektedir.

PYP (İlk Yıllar Programı)

Bilginin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında uygun kavramların, becerilerin ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan bu programın amacı; öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine, hem öğrencilerin, hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf atmosferi yaratmayı ve uluslararası bireyler yetiştirmektir

MEB müfredatı her sınıf düzeyinde PYP sorgulama üniteleri olarak düzenlenir ve öğrencilerin ezbersiz, sorgulamaya dayalı yöntem ile bilgiye ulaşmasını sağlanır. PYP’nin temel öğeleri olan bilgi, beceriler, tutumlar, kavramlar ve eylem doğrultusunda uygulamalar gerçekleştirilir.

İKİNCİ ADIM – SECOND STEP: Sosyal Ve Duygusal Becerileri Destekleme Programı

Anaokulumuzda öğrencilerimizin sosyal duygusal gelişimlerini  destekleyecek “İKİNCİ ADIM – SECOND STEP” programı uygulanmaktadır.

Dünyanın 70 ülkesinde milyonlarca çocuğa ulaşan İkinci Adım Projesi, orjinal adı ile “Second Step”, Committee for Children tarafından geliştirilmiş bir programdır. İkinci Adım Programı (Second Step)  çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen yapılandırılmış, önleyici bir programdır. Okul öncesi (3-4 yaş), Ana Sınıfı (5-6 yaş), 1, 2, 3 ve 4. sınıf düzeylerine uygun hazırlanmış programları vardır. Her sınıf düzeyinde empati, dürtü kontrolü, öfke yönetimi ve problem çözme alanlarına ait farklı alt becerileri geliştirir. Farklı sınıf düzeylerine özel programlar o yaş grubuna spesifik becerileri basitten karmaşığa sıralı bir biçimde öğretirken sosyal-duygusal gelişim alanında zorlanan çocukları değil, tüm çocukların gelişimini sağlamayı amaçlar.

Birçok araştırmaya konu olan ve ödüle layık görülen program,

  • Okul iklimini olumluya çevirmekte,
  • Öğrenciler arasında kabul ve hoşgörünün artıp, çatışmaların azalmasını,
  • Akademik başarının artmasını sağlamaktadır.

Farkındalığı yüksek, kendini kontrol edebilen ve sağlıklı iletişim kurabilen çocuklar yetiştirebilmek ve sosyal duygusal öğrenimi etkili biçimde geliştirmek için “atılan ilk adım ailedeki eğitim,  ikinci adım ise okuldaki eğitimdir.”