İSTEK Kemal Atatürk Okulları

Okulumuzdaki rehberlik çalışmalarının amacı bireyin esenliğini sağlamaya katkıda bulunacak kavramların, bilginin, tutumların ve becerilerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamaktır.  Bu süreç içinde öğrencilerimiz bedensel, ruhsal ve zihinsel olmak üzere bütüncül şekilde değerlendirilir ve desteklenir. PYP eğitim sürecinde “Kişisel Toplumsal Eğitim ve Beden Eğitimi” alanı içinde değerlendirilen rehberlik çalışmaları Beden Eğitimi Zümresi ile birlikte gerçekleştirilen ortak toplantılar ışığında çalışmalarını yürütür.

Yapılan çalışmalar, hem PYP sorgulama programı içinde hem de gerçekleştirilen tüm öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin kişisel, toplumsal ve beden gelişimlerini destekler. Tüm öğretmenlerin sorumlu olduğu KTBE çalışmaları psikologlar ya da rehber öğretmenler liderliğinde yürütülür.

Genel çerçevede rehberlik çalışmaları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

 • Kayıt Görüşmeleri: Kayıt olmak isteyen öğrencilerimizin gelişimlerini ve davranışlarını değerlendirmek gruba uygunluğunu saptamak amacıyla yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Yapılan değerlendirmede “İSTEK Okulları Öğrenci Gelişim Değerlendirme” formları kullanılmaktadır. Yapılan değerlendirme sonuçları velilerle paylaşılmaktadır.
 • Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik yapılan, bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda öğrencinin okula uyum sürecinin sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. (Sınıf içi öğretmen desteği ve veli görüşmesi şeklinde ilk bir ayı kapsayan süreçtir.)
 • Grup Gözlemleri: Her yaş düzeyinde yapılan grup gözlemlerinin amacı öğrencilerimizi yaşıtlarıyla sosyal ortamı içerisinde tanımak ve anlamaktır.  Bu gözlemler özellikle öğrencilerimiz için duygusal ve sosyal alanlardaki sorunları belirlemeye yönelik çalışmalardır. (Gölge öğretmen şeklinde herhangi bir yönlendirme olmaksızın öğrenci ve öğretmenlerle yapılan değerlendirmeleri kapsamaktadır.)
 • Öğrenci Tanıma ve Destek Çalışmaları: Uygulanan test ve envanterler, çocuklarımızın sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirleyip onları takip etme ve desteklemeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

Okulumuzda kullanılan envanterler;

 

İSTEK Okulları 3-4 yaş / 4-5 yaş / 5-6 yaş Bireysel Değerlendirme Çalışmaları (Okula kayıt sürecinde ve her üst kademeye geçiş sürecinde tüm öğrencilere uygulanır)

 • Sınıf içi Rehberlik Saati Çalışmaları:  İki haftada bir düzenli olarak gerçekleştirilen rehberlik ders saatleridir. Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu konular doğrultusunda belirlenen; iletişim, problem çözme becerisi, yaratıcılık, empati, paylaşma, korkular, mahremiyet vb. konularda çocuklarımızı geliştirmek ve desteklemek amacıyla psikologlar tarafından yapılan çeşitli aktivite ve etkinlikleri içermektedir.
 • Değerler Eğitimi: Çocuklarımızın sahip olması istenilen evrensel ve sosyal düzlemdeki temel değerleri keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan çalışmaları kapsamaktadır. (Milli Eğitim Çerçeve Programı doğrultusunda, ele alınan konularla paralel olarak işbirliği, saygı, yardımlaşma, empati, duyarlı olma vb. kavramlar çalışılır.)
 • Okul Olgunluğu Çalışmaları: İlkokula geçiş sürecindeki öğrencilerimize yönelik onların  geçmişe dönük donanımları değerlendirmek, güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini belirlemek için yapılan çalışmalardır.

Çalışmalar sonucunda her öğrenci için, hedefler belirlenir ve bir çalışma programı oluşturulur.  İhtiyaç duyulan öğrenci için haftalık ödevler hazırlanır, bir üst kademeye hazır olması için desteklenir. Süreç hakkında veliye bilgi verilir.

 • Öğretmen-Rehberlik Görüşmeleri: Sınıf gözlemleri, bireysel değerlendirmeler ve veli görüşmeleri sonrasında öğretmenlerle her bir öğrenci için yapılan görüşmeleri kapsamaktadır. Öğrenciler için birlikte yapılan planlamalar ve çalışmaları kapsamaktadır.
 • Veli Görüşmeleri: Aileler ile tanışma, periyodik olarak yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme ve ailenin ihtiyaç duyduğu konular doğrultusunda gerçekleştirilen yönlendirici rehberlik görüşmelerini içermektedir. Eğitim-öğretim yılı boyunca yapılan veli görüşmeleri aşağıdaki şekildedir:
 1. Rehberlik-Kayıt görüşmesi-okula kabul değerlendirmesi,
 2. Rehberlik-Veli görüşmesi (Oryantasyon sonrası-Anamnez/bilgi görüşmesi) Çevrimiçi araçlar üzerinden gerçekleşecektir.
 3. Rehberlik-Müdür-Veli görüşmesi (Bireysel Değerlendirme sonuçları, ikinci dönem için yapılacak çalışmaların veli ile paylaşımı ve birinci dönemin genel değerlendirilmesi)
 4. Rehberlik-Veli görüşmesi (İkinci Dönem itibariyle ihtiyaç doğrultusunda görüşmelerin gerçekleşmesi
 • Psikolojik Danışma Hizmetleri: Velilerimizin öğrencilerimizle evde zorlandığı konular hakkında danışma ve destek süreci hizmetlerini kapsamaktadır. (Evdeki sınırlar-televizyon, ipad kullanımı, uyku saati, yeme alışkanlığı, kardeş kıskançlığı, öfke kontrolü vb.) Okul destek çalışma ve takip sürecinden sonra ihtiyaç doğrultusunda gerekli uzmanlara yönlendirme gerçekleştirilir.
 • Veli Seminerleri: Yıl içerisinde belirli aralıklarla ihtiyaca yönelik konularda, anaokulu psikologlarının ve alanında uzman kişilerin misafir konuşmacı olarak katıldığı veli bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilmektedir. Her yıl düzenli olarak, “Okula Uyum” ve “İlkokula Hazırlık” seminerleri okulumuzun psikologları tarafından verilmektedir. Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm seminerlerimiz çevrimiçi araçlarla uzaktan gerçekleştirilecektir.

 

 • PDR Bülten: Tüm İSTEK Okulları ile ortak hazırlanan “PDR Bülteni” yılda iki kez velilerle paylaşılmaktadır.