İSTEK Kemal Atatürk Okulları

BRANŞ ETKİNLİKLERİ

Müzik:

Müzik, öğrencilerin sözel dil yeteneklerinin dışında bir iletişim kurma yoludur. Tüm duyuları harekete geçiren, rahatlatan ve sakinleştiren müzik etkinlikleri ile öğrenciler farklı yollarla iletişim kurmayı, tüm öğrenmelerin önemli bir parçasını oluşturan dinleme becerilerini de geliştirmiş olurlar.  Okulumuzda öğrencilere çeşitli müzik deneyimlerini keşfedebilecekleri bir ortam sağlanır ve yaşam boyu devam edecek müzik kültürünü geliştirmeleri hedeflenir. Orff yönteminin ağırlıklı olarak kullanıldığı etkinliklerde öğrenciler bedensel bütünlüğü deneyimler, ritmik ve hareketsel doğaçlamalara, oradan da kendi yarattıkları ritimleri oluşturmayla devam ederler.

 

Dans:

Öğrencilerin dansın kültürel ve sosyal yönünü anlamlandırabilmeleri için, hareketler aracılığıyla kendilerini ifade etme becerilerini geliştirdiği dans derslerinde,  beden farkındalığı, denge, konsantrasyon, esneklik kazandırılarak özgüven gelişimi de desteklenir. Ayrıca, toplu halde yapılan çalışmalarda öğrencilerin işbirliği yapma yetenekleri gelişir ve kendi kültürümüze ait dansları öğrenirken, farklı kültürlere ait danslarla ilgili de farkındalık kazanırlar.

 

Bilişim Teknolojileri/Kodlama:

Öğrencilerin öğrenmelerine ve kavramsal anlayışlarını geliştirmelerine destek olan sorgulama programı doğrultusunda uygulanan bilgisayar aktivitelerinde ünitelerle ilişkili olarak çalışmalar gerçekleştirilir. Aynı zamanda, öğrencilerin bilgisayarla tanışması, fare ve klavye yardımıyla el-göz koordinasyonu sağlaması, küçük kas becerilerini geliştirmesi, oyunlarla, bilişim teknolojisini doğru biçimde kullanmanın önemini kavramaları sağlanmaktadır. Kodlamaya giriş niteliğindeki derslerde ise; öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerileri gelişmektedir.

 

Satranç&Akıl Oyunları:

Satranç ve akıl oyunları, çocuklarımızın zihinsel ve düşünsel becerilerini geliştiren en önemli araçlardandır. 5 ve 6 yaş gruplarında uygulanan derste hedefimiz, öğrencilerin stratejik düşünme becerisinin gelişimine katkıda bulunmak,  farklı ve çoklu düşünme, karar verme, problem çözme ve zaman yönetimi gibi becerilerini geliştirmektir.

 

Yüzme:

Kampüs içinde yer alan yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen dersler, öğrencilerimizin fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlarken yeteneklerinin keşfedilmesine de olanak sağlar. Suda kalma, nefes kontrolü, serbest ve sırt üstü yüzme, serbest ve sırt stil ayak vuruş çalışmaları yapılarak öğrencilere temel yüzme becerileri kazandırılır.

 

Beden Eğitimi:

Beden eğitimi dersinde amacımız; öğrencilerimizin 21. yüzyılın zorlu dünyasına hazırlanması, yaşam boyu öğrenenler olarak yetişkin hale gelirken kişisel ve bedensel olarak aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmelerine katkı sağlamaktır. PYP sorgulama programı çerçevesinde yürütülen derslerde eğitsel oyunlar yoluyla çocuğun bedenini tanıması, verilen yönergeye uygun hareket edebilmesi, yürüme, koşma, sekme, sıçrama, yuvarlanma, tırmanma, denge çalışmaları gibi temel bedensel hareketlerin yanı sıra, el-göz-ayak koordinasyonunun geliştirilmesi, ana kas gruplarının çalıştırılması, konsantrasyon ve esneklik becerisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.