İSTEK Kemal Atatürk Okulları

Okulumuzda uygulanan değerler eğitimi, çocukların ilkeli ve sorumlu bireyler olmalarına yardım eden, genellikle aileler ve toplum üyeleriyle paylaşılan değerleri öğretmeyi hedefleyen bir programdır.

Değerler davranışlarımıza yön veren standartlardır. Hayatımızın her yerinde her zaman zihnimizdeki çeşitli değerlerle harekete geçeriz. Bu nedenle değerler tutum ve davranışlarımızla yakından ilişkilidir, onlara yön verir. Okulumuzda uygulanan değerlerden sevgi, saygı, mutluluk, doğru davranış, insanlık onuru, dürüstlük, şiddetten kaçınma, hoşgörü vb. gibi insanın en iyi tarafını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Değerlerin etkinlikler ile birlikte program içinde öğrenilmesi sosyal bir öğrenmedir. Çocuğun gördüğü ilk sosyal kurum aile olduğu için çocuğun değer sisteminin oluşmasında aile önemli bir yere sahiptir. Ailede değerler model alma ve anne babayı taklit etme şeklinde oluşmaya başlar.