İSTEK Atanur Oğuz Okulları

“TÜRK DİLİ; TÜRK MİLLETİNİN KALBİDİR, ZİHNİDİR.”

                                                                               Atatürk

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,  Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda öğrencilerimizin   ana dillerinde en yetkin düzeye ulaşmalarını amaçlamaktadır. Ana dili öğretimi, tüm diğer derslerin temelini oluşturmaktadır ve etkili bir ana dil öğretimi eğitimin öncelikli amacıdır. Çünkü kendi dilinde hedeflenen şekilde konuşamayan, okuyamayan veya yazamayan bir bireyin diğer derslerde güçlükler yaşaması kaçınılmazdır.

BÖLÜM AMAÇLARI:

Doğası gereği yaratıcılığı gerektiren dil ve edebiyat öğretimiyle amaçlanan dinleme, konuşma, okuma ve yazma ile öğrencilerin anlama ve anlatma gücünün geliştirilmesidir. İletişimin anlama boyutunu oluşturan okuma ve dinleme sürecinde kişi kendisine iletilenleri alarak değişir, yenilenir.

Bu temel dört beceriyi en etkin şekilde ve kalıcı olarak kazandırmak için modern eğitim yaklaşımlarından yararlanılır.

Buna göre okulumuzda:

  • Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde her yönüyle bireysel, ulusal, evrensel değer, zevk ve anlayışın edebî metinlerde nasıl inceleneceği ve değerlendireceği hususunda beceriler kazandırılır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı dersi kapsamında tüm sınıflarda Türk ve dünya edebiyatından en az dört eser okutulur ve bu eserler, yaratıcı okuma kapsamında değerlendirilir.
  • Türk dilinin özellikleri ve kuralları kavratılır, öğrencilerin dili doğru ve dikkatli kullanmaları hedeflenir.
  • Yazılı ve sözlü ifade gücünü geliştirmek için belirlenen konularda ve türlerde yazılar yazdırılır, sınıf içi ve dışı etkinlikleri kapsamında sunum ve münazaralarda, şiir dinletilerinde öğrencilerin görev almaları sağlanır.
  • 11. ve 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde ve hafta sonu kurslarında, müfredat dersleri paralelinde konuların genel tekrarına yer verilir. Konu tekrarlarından sonra verilen konu ve genel tarama testleriyle, soru bankalarıyla öğrencilerimiz, üniversite sınavlarına yönelik çalışmalarla desteklenir. Rehberlik Bölümü işbirliği ile öğrencilerimize danışmanlık yapılarak bu programın başarılı bir şekilde yürütülmesi sağlanır.
  • Akademik gelişim yazılı sınavlar, çoktan seçmeli sınavlar, kitap değerlendirme, öğrenci sunumları, proje, performans görevleriyle değerlendirilir. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre eksik tamamlama ve pekiştirici çalışmalar planlar ve öğrencinin ihtiyacına uygun etüt programları hazırlanır.
  • Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla atölye ve kütüphane çalışmaları, yazar söyleşileri/ imza günleri ve sinema/tiyatro etkinlikleri düzenlenir.
  • Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirmeleri, kendilerine güven duyabilmeleri, sosyal ilişkiler kurabilmeleri, bilimsel düşünme ve inceleme alışkanlığı kazanmaları için “ilçe, il, yurt içi” düzeyde kültürel yarışmalara -münazara, makale, deneme, öykü ve şiir okuma/ yazma vb. etkinliklere - katılımları teşvik edilir; ileri düzeyde kurum kültürü oluşmasına katkı sağlanır.
  • Güzel sanatların bir kolu olan tiyatroyu sevmeleri, Türk ve dünya tiyatrosunun seçkin örneklerini tanımaları sağlanır. Tiyatro Kulübü her yıl bir oyun sergiler ve yarışmalara katılır.
  • Belirli gün ve haftalar kapsamında yapılan törenlerde, öğrencilerin oyunculuk ve yazma becerilerini geliştirmek ayrıca vücut dilini kullanmalarını sağlamak amacıyla drama ve skeçlerde görev almaları sağlanır.