İSTEK Atanur Oğuz Okulları

İSTEK Atanur Oğuz Anadolu Lisesi Sosyal Dersler Bölümü; Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Felsefe grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini içermektedir.

Günümüzde siyasi, sosyal, ekonomik ve teknolojik alanlarda yaşanan hızlı değişme, bireylerin ve toplumların karşılaştığı karmaşık sorunlar, toplumsal kalkınmada insan faktörü, insanlar arası ilişkiler ve toplumsal değerler Sosyal Dersler öğretiminin önemini artırmıştır. Öğrencilerimizin ülkemizi ve dünyayı anlama ve anlamlandırmada bilinçli vatandaşlar olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla öğretmenlerimiz güncel olayları sorgulayabilen, eleştirel düşünen, empati kurabilen, bir konu hakkında kanıtları analiz edip kendi düşüncesini ortaya koyabilen bireyler yetiştirmeyi ön planda tutmaktadır.

Bu bağlamda bölümümüz derslerinde amacımız

21. yüzyılın çağdaş, Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarını benimseyen, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, kendi benliğinin farkına varmış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayabilen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, akademik dürüstlük anlayışıyla araştıran, sorgulayan ve üreten, dünya ve ülke gündemini takip edebilen, haklarını ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmektir.

Bu hedefler doğrultusunda derslerimizi işlerken;

  • Öğrencilerimize bilgiyi aktarmaktan çok sorarak, keşfederek, araştırarak, ezberlemeden bilgiye kendilerinin ulaşabilecekleri aktif ortamlar hazırlamak öncelikli hedeflerimizdendir.
  • Derslerin işlenişinde ders kitaplarımız temel kaynak olarak kullanılırken, öğrenmeyi farklı açılardan destekleyen, yapılandırmacı kurama uygun öğretmenlerimiz tarafından olarak hazırlanan, etkinlikler ve kanıt temelli öğrenmeyi içeren kitapçıklar da kazanımların pekiştirilmesi için kullanılmaktadır.
  • Eğitim ve öğretimi desteklemek, farklı kanıtları sunabilmek, aktif ve görsel olarak öğrenmelerini sağlamak için bilgisayar destekli eğitim yapılmaktadır.
  • Öğrencilerin akademik gelişimi yazılı sınavlar, deneme sınavları ve performans çalışmaları ile takip edilerek ölçme değerlendirme sonuçlarına göre öğrencinin ihtiyacına uygun olarak etüt çalışmaları planlanmaktadır.
  • 11 ve 12. sınıf Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizin akademik gelişimi konuların genel tekrarının ardından, konu tarama ve Sosyal Deneme Sınavları ile denetlenir, Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından gerçekleştirilen sınav analizleri ile belirlenen konu eksikleri öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurularak etüt çalışmaları ile tamamlanmaktadır.
  • Ders programlarının yanında öğrencide güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları ve beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel alanlarda TÜBİTAK, Felsefe Olimpiyatları, Baltık Denizi Felsefe Olimpiyatları, Coğrafya Olimpiyatları gibi ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına, bilgi yarışmalarına, dünya ve ülke sorunlarına karşı çözüm getirebildikleri, fikirlerini özgürce ifade edebildikleri forumlara katılmaları sağlanarak entelektüel bakış açısına sahip olmaları sağlanmaktadır.
  • Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da kendilerini geliştirmelerini, ulusal ve evrensel değerleri görerek ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla, geziler, törenler, konferanslar, film gösterimleri ve söyleşiler düzenlenmektedir.
  • Öğrencilerimizin yaratıcı bir şekilde, çevresi ile etkileşimde bulunması ve toplumsal sorunlara karşı duyarlı olması amacıyla sosyal sorumluluk projeleri içerisinde görev almalarını sağlayacak ortamlar yaratılmaktadır.