İSTEK Atanur Oğuz Okulları

Ülkemizde değerler eğitimi değişik evrelerden geçmiştir. Değerler eğitimi kimi zaman ayrı bir ders olarak kimi zamanda diğer derslerin içinde öğrencilere verilmeye çalışılmıştır. Günümüzde değerler eğitimi diğer derslerin konuları içerisinde verilmeye çalışılmaktadır. Bu durum, etkili bir değerler eğitimi verilebilmesi için her şeyden önce tesadüfî olmayan, planlı bir eğitim anlayışına duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır.
 

DEĞERLER EĞİTİMİNİN HEDEFLERİ

  • Öğrencilerde kültürel çoğulculuk kavramını oluşturmak
  • Kendisini dünya vatandaşı olarak görmesini sağlamak.
  • İyi karakterli bireyler yetiştirmek.
  • Öğrencinin kendini tanımasını ve yeteneklerinin farkına varmasını sağlamak.
  • Öğrencinin yeteneklerini bilgiye dönüştürerek hayata geçirmesini sağlamak.
  • Bilgiyi doğru kullanan liderlerin oluşmasına katkı sağlamak.
  • Temel değerleri pekiştirmek.