İSTEK Belde Okulları

Okullarımızda 21. yüzyılın çağdaş, Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayabilen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yetiştirmeyi hedeflenmektedir.

   Günümüz bilgi çağıdır. Bilginin üretimi, katlanarak artışı, yeni bilgilere ulaşma hızı toplumları ve bireyleri etkilemektedir. Çağımızda tartışılmaz üstünlük ‘bilgiyi üreten’ ve ‘bilgiyi kullanan’larındır. Bu durum öğrenme sürecini ve öğretmenlerin rollerini değişime zorlamaktadır. Bu bağlamda Sosyal Bilgiler eğitimi gelişen ve değişen bu sosyal hayata cevap verecek şekilde düzenlenmektedir.

 

Sosyal Dersler Bölümü olarak ders içi ve ders dışı faaliyetlerimiz;

• Gezi, gözlem, görüşme, proje, sergi, araştırma, panel ve sunum gibi etkinlikler yapılması,

• Dersin sınıf dışında da işlenebilmesi, kazanımların pekiştirilmesi,

• Gündemin takip edilmesi, sınıf ortamında paylaşılması ve öngörülerde bulunacak fikirler ortaya konulması,

• Farklı malzemelerle süslenmiş bir sınıf, estetik açıdan huzur verici bir ortam oluşturma,

• Branşında uzman öğretmenler, sınıf ortamında ünitelerle ilgili anlatım ve değerlendirmelerde bulunur,

• Yurt içi ve yurt dışı gezilerle yerinde inceleme, araştırma yaparak görsel eğitimi ön planda tutacak etkinlikler düzenleme,

• Farklı kültür, millet ve inanç özelliği taşıyan bölgelerle iletişim halinde olup dünya vatandaşı bilincinde bir nesil yetiştirilmesi hedeflenmektedir.