Fen; merak, yaratıcılık, hayal gücü, sezgi, inceleme, gözlem yapma, deney yapma, delilleri yorumlama ve deliller ile yorumlar üzerinde tartışmaya dayanan bir öğrenme yoludur. Fen; fiziksel, biyolojik ve teknolojik dünyayı yorumlamak, açıklamak ve tahmin etmek için kavramsal ve teorik bir temel sağlar.

Fen'in amacı dünyayı anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır; teknolojinin amacı ise insanların ihtiyaçlarını gidermek ve yaşam koşullarını iyileştirmek için çözümler bulmaktır.

Fen Bilimleri’nin günlük yaşantımızla iç içe geçtiği durumlar laboratuvar çalışmaları ile pekiştirilir. Her yıl düzenlediğimiz yarışmalar, geziler ve bilim şenlikleri gibi etkinliklerle zengin bir eğitim ortamı yaratılır. Bu aktivitelerle öğrencilerimizin devamlı değişen bir bilgi kütlesi olan bilimsel çalışmaları takip edebilmeleri ve kendilerine güven duymaları sağlanır.

Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri 9 ve 10. sınıflarda İngilizce olarak okutulmaktadır. Lise Hazırlık sınıflarında Fen Bilimleri terminoloji dersi verilmektedir. Bu derslerde öğrencilerimizin lise sınıfında okuyacakları İngilizce Fizik, Kimya, Biyoloji derslerindeki terminolojiye hâkim olmaları amaçlanır ve genel olarak öğrencilere bilimsel terimler, laboratuvarda can güvenliği ve gözlem yöntemleri tanıtılır. İngilizcenin geliştirilmesi ve İngilizce bilimsel yayınların takip edilmesi ve araştırılması üzerinde önemle durulur.

Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4 yıllık öğretim programı esas ve ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Lise fen derslerinin işlenişi sırasında 3 temel amaç göz önünde bulundurulmaktadır:

  • Öğrencilere fen konuları ile ilgili genel bilgi ve yasaları vermek.
  • Fen dersleri aracılığı ile öğrencilere zihinsel ve el becerilerini kazandırmak.
  • Fen ve teknoloji alanındaki meslek eğitimleri için temel oluşturmak.

 

Laboratuvarlar: Tüm fen deneyleri teknolojik olarak donanımlı laboratuvarlarımızda yürütülmektedir. Bu sayede öğrencilerin soyut kavramları somutlaştırmalarına yardımcı olacak görseller, animasyonlar ve sanal deneyler ders sırasında kullanılabilmektedir.

Dijital ortamlar: Derslerin işlendiği dersliklerde ve laboratuvarlarımızda akıllı tahta ve barkovizyon cihazları yer almaktadır. Dijital ortamda hazırlanan dersler öğrencilerle işlenirken, belgesel, film, müzik, elektronik kitap ve dergi içerikleri gibi konu ile ilgili her tür dijital kaynak sınıftan erişilebilir durumda öğrenci ve öğretmenlerin kullanımındadır.

Ders dışı faaliyetler: Fen derslerinin teknoloji ve yaşamla bütünlüğünün sağlanması için bilim merkezleri ve müzelere geziler düzenlenmekte, öğrencilerin derste öğrendiği konuların gerçek hayatta nasıl kullanıldığını görmeleri sağlanmaktadır.