İSTEK Belde Okulları

21. Yüzyıl becerilerinin önem kazandığı günümüzde hedefimiz öğrencilerimize analitik düşünebilme ve yorumlayarak öğrenme yetisi kazandırmaktır. Endüstri 4.0 devrini yaşadığımız günlerde iletişimi kuvvetli, takım çalışmasına yatkın, yaratıcı düşünen, yenilikçi, girişimci ve sorunlara çözüm üretebilen bireylere ihtiyaç vardır. İSTEK Belde Fen Lisesi olarak eleştirel düşünen, araştıran ve sorgulayan Atatürkçü gençlerimizle bilimin gerçeği aradığı, evreni ve doğanın sırlarını çözmeye çalıştığı dünyada özgür gençlerimizle yerimizi almak istiyoruz. Fen bilimlerini sadece içerik öğretimine dayalı eğitim modellerinden kurtararak üretime ve buluş yapmaya yönelik proje tabanlı STEM eğitimine dayandırmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizi araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmelere ilgi duyabilecekleri koşulları ve yeni buluş çalışmaları yapabilecekleri laboratuvar ortamlarını hazırlamayı, yeni teknolojileri kullanabilen yeni bilgileri üretebilen ve proje hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. İSTEK Belde Fen Lisesi olarak geleceğin teknolojisine yön verecek, ülkemizin küresel ölçekte teknoloji liderleri arasında yer almasını sağlayacak genç bilim insanları, mühendisler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

 

Eğitim Programımız

     Değişim ve yeniliği ana ilkesi olarak kabul eden İSTEK Belde Fen Lisesi etik değerlerinden ve Atatürk ilkelerinden ödün vermeden, her yıl bir önceki yıldan daha ileri gitmeyi hedefleyen bir eğitim programı yürütür.

   Aydın fikirli, özverili, öğrenmeye açık yönetim ve eğitim kadromuzla; uyguladığımız programlarla, sahip olduğumuz teknolojik ve fiziksel olanaklarımızla, öğrencilerimizi akademik ve sosyal yönden ulusal ve uluslararası toplumların en önde gelen bireyleri olarak yetiştirmek için çabalıyoruz. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü müfredat uygulanır. Bu ders saatlerine ek olarak her sınıf düzeyinde öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel ve sınıf düzeyinde etütler yapılır. Her sınav sonunda yapılan sınav analizleriyle sınıf başarı düzeyleri tespit edilir. Öğrencilerin eksik olduğu konular tespit edilir ve bu eksiklikler etütlerle mutlaka kapatılır.

İSTEK Belde Fen Lisesinde YGS-LYS çalışmaları 11. sınıfta yoğunlaşmaya başlar. 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz haftanın 6 günü okul derslerinden bağımsız olarak ve herhangi bir dershaneye gerek duymaksızın profesyonel eğitim kadromuzla sınavlara hazırlanırlar. Lise yıllarının başlangıcından itibaren öğrencilerimize kariyer hedeflerini belirlemeleri  konusunda rehberlik edilir. Gençlerimiz yurt içinde ve yurt dışında en iyi üniversitelere yerleştirilirler. Lisemizde öğrencilerimiz, sorgulama, araştırma,  bilgiyi kendi zihinlerinde yapılandırarak üretmelerine  imkan verecek yaklaşım ve yöntemlerle geleceğin bilinmeyen dünyasına hazırlanır ve yıl içinde katıldıkları bir çok akademik, sosyal etkinlik ve yarışmalarla (Model Birleşmiş Milletler (MUN),  FIT in DEUTSCH / DELF, FIRST LEGO League ( FLL)yarışmaları vb.)vizyon kazanır, akademik olarak nerede olduklarını görür, farklı düşüncelere saygı duymayı ve kendi düşüncelerini açık yüreklilikle dile getirmeyi öğrenirler.

Öğrencilerimiz, zenginleştirilmiş eğitim-öğretim programları, uygulama ve laboratuvar çalışmaları ile her türlü bilgiyi deneyerek, yaşayarak öğrenirler. Fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, elektronik düzenle donatılmış sınıf ortamları öğrencilerimizin sürekli kullanımlarına açıktır.