İSTEK Kemal Atatürk İlkokulunda, öğrencilerimizi tek tek tanımayı, her yönüyle geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim ortamı yaratmak için çalışıyoruz. Okulumuzda, öğrenen merkezli eğitim- öğretim anlayışı hâkimdir. Buna göre; öğrenciyle uyumlu, gündelik yaşam tecrübeleri ile anlamlı öğrenme fırsatları sunan, bilgiye erişme, yorumlama ve yeniden üretme alışkanlıkları kazandıran, öğrencinin içten katılımını vurgulayan bir eğitim sistemi öne çıkmaktadır.

Okulumuzdaki eğitim programı MEB müfredatını kapsar ve program geliştirme çalışmalarıyla güçlendirilir. Bu anlamda aynı müfredatı, disiplinler üstü temalarla destekleyen uluslararası bir diploma programı olan IB Bakalorya İlk Yıllar Programı (PYP) da uygulanmaktadır.

Tüm bölümleriyle bir bütün olan okulumuzda kullandığımız “ben dili” ile iletişim kurarak öğrencilerimizi sorun çözme konusunda cesaretlendirmek disiplin yöntemimizin temelini oluşturur. Amacımız öğrencinin ödül ve cezaya bağımlı hale gelmeden kendi denetim mekanizmasını geliştirmesini desteklemek ve doğru davranışı desteklemesini sağlayabilmektir. Öğrencilere saygıyla yaklaşarak başarılı bir yaşam için ihtiyaç duyacakları becerileri öğrenecekleri bir okul ortamı yaratmak için çalışıyoruz.