Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak çalışmalarımız, öğrencinin yaşı, gelişimsel süreci ve ihtiyaçları göz önüne alınarak planlanmaktadır. Öğretmenlerimizle ve velilerimizle işbirliği içinde olmamız, öğrencilerimizin gelişimlerini takip edebilmek ve destekleyebilmek için yapacağımız çalışmalarda önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan çalışmalar aşağıda yer almaktadır.

  • Hem kendi ana sınıfımızdan hem de dışarıdan gelen öğrencilerle "okul olgunluğu" çalışması ve görüşme yapılır.
  • 1.sınıflarda ve okulumuza yeni katılan öğrencilerin sınıfa uyumunu hızlandırabilmek amacıyla, dönemin başında oryantasyon çalışmaları düzenlenir. Öğrenciyle ve velisiyle tanışma görüşmeleri yapılır.
  • Öğrenciyi en iyi şekilde tanıyabilmek ve takip edebilmek için sınıf içi-dışı gözlemler, düzenli öğrenci-öğretmen-veli görüşmeleri, envanter ve test uygulamaları, grup çalışmaları yapılır.
  • Bu çalışmalar gizlilik prensibine bağlı kalınarak ve öğrenci yararı düşünülerek veli ve öğretmenle paylaşılır.
  • İhtiyaca dönük olarak bültenler hazırlanarak velilerimizle internet sitemizde ya da yazılı olarak paylaşılır.
  •  Velilerimizle ve öğretmenlerimizle ihtiyaca dönük olarak grup çalışması ve seminerler düzenlenir.
  •  Öğrencinin akademik, sosyal ve duygusal gelişimi sınıf öğretmeniyle birlikte takip edilerek yönlendirilir.