Birey; kişiliğini, olaylara bakış açısını, davranışlarının yönünü belirleyecek değerleri büyürken kazanır. Bu yüzden, bireyin belirli değerlerin farkına varması, yeni değerler üretmesi, benimsemesi ve kişiliğine katarak sergilemesi önemlidir ve eğiticinin sorumluluğundadır. Bu da "değerler eğitimi" olarak ifade edilmektedir. "Değerler Eğitimi" ile amaçlanan, çocuklarımızın kişiliğinin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve bunları kullanmalarını sağlamaktır.

UNESCO tarafından değerler eğitimi; "Çocukların ve gençlerin pozitif değerleri keşfedip geliştirmeleri ve kendi potansiyellerine göre ilerlemeleri için yürütülen eğitimsel gayretler" olarak tanımlanmaktadır.

Okulumuzda Değerler Eğitimi kapsamında yapılacak çalışmalar, okulun ihtiyacına göre sene başında belirlenmektedir. Nezaket kuralları, arkadaşlık, şiddetten uzak durmak, toplu ortamlarda davranış kuralları, zamanı verimli kullanmak, empati kurmak ve duygular, sağlıklı yaşamak. Bu başlıklar altında, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü'nün sınıf ve branş öğretmenleriyle birlikte oluşturduğu çalışmalar, sınıfta ve teneffüslerde okulumuzda uygulanmaktadır.