Eğitim ve öğretim, modern çağın gereklerine göre sürekli gelişen, yenilenen ve bitmeyen bir süreçtir. Bu süreç içerisinde fen bilimleri önemli bir yere sahiptir. Fen bilimleri alanında gerçekleşen çalışmalar günümüz insanının kullandığı teknolojinin alt yapısını oluşturmaktadır. Bu alanda kazanılan beceriler, bireylerin hayat standartlarının gelişmesinin yanı sıra ülkemizin küresel rekabet kapasitesinin gelişmesine de önemli katkılarda bulunacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde, öğrencilerimizin sorumluluk sahibi, eleştirel düşünebilen, problem çözme ve karar verme becerileri yüksek bireyler olarak hayata hazırlamak için fen bilimleri alanında da çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Fen bilimleri eğitimi alanında, İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Fen Lisesi olarak etkili bir öğrenme ve öğretme sürecinin oluşturulması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir;

 • Öğrenme öğretme süreci öğrenci için anlamlı ve bütünleştirici olmalıdır.
 • Öğrenme öğretme süreci değer odaklı olmalıdır.
 • Öğrenme öğretme süreci motive edici olmalıdır.
 • Farklı öğretim yaklaşımları ve stratejileri bir arada ve dengeli şekilde kullanılmalıdır.
 • Öğrenme öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri aktif şekilde kullanılmalıdır.

 

Eğitim kurumlarının hedeflerinden biri de öğrencileri bir üst eğitim ve öğretim kurumuna hazırlamaktır. Öğrencilerimize özellikle fen bilimleri dersleriyle bilim teknoloji okur – yazarlığı yeterliliğini kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bu anlamda öğrencilerimizin;

1. Doğal hayatı anlamak için sorular sorma ve delile dayalı sonuç çıkarma.

2. İnsan eylemlerinin sebep olduğu değişimleri kavrama.

3. Bireysel olarak doğal hayata karşı sorumluluklarını kavrama.

4. Doğal hayata ilişkin temel prensipleri, temel bilimsel kavramları, metotları, teknolojiyi, teknolojik ürünleri ve işlemleri bilme.

5. Bilim ve teknolojinin doğal hayat üzerindeki etkisini kavrama.

6. Bilimsel sorgulamanın özelliklerini kavrama.

7. Sebep sonuç ilişkisi kurma.

8. Etik ve güvenlikle ilgili konular hakkında bilgi sahibi olma becerilerini kazandırmayı planlıyoruz.

 

Fen Bilimleri Bölümü olarak, tüm bu süreçler içerisinde, öğrencilerimizle;

 • Fen bilimleri derslerinin müfredatlarını teorik olarak sınıflarımızda işleyerek,
 • Teorik olarak işlenen derslerin fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarında deneylerini yaparak,
 • Konulara, sınıflara ve yaş gruplarına uygun geziler düzenleyerek,
 • Bilimin uygulandığı yurt içi ve yurt dışı bilim merkezlerini ziyaret ederek,
 • Teknolojinin uygulandığı üretim merkezlerine giderek,
 • Ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına projeler hazırlayıp katılarak vizyon ve misyonlarımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz.