“Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. Fikri harekete getirmek birinci işimiz olmalıdır. Bir kere millet benliğine hakim olsun ve düşünebilsin, yeter!   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M. Kemal Atatürk

 

Okulumuz Sosyal Bilimler Bölümü olarak ilk ve en önemli yol gösterici ilkemiz "Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, iyi insan yetiştirmektir. Bu temel ilke doğrultusunda;

  • Türk kültürünü ve Türk tarihini oluşturan temel öğe ve süreçlere hakim,
  • Demokratik yaşamın gereklerini yaşam tarzı olarak benimsemiş ve hayata geçirebilen,
  • Geçmişteki olaylar hakkında öğrendikleri ile geleceğe ilişkin beklentiler arasında bağlantı kurmayı başarabilen,
  • Farklı kültürlere karşı hoşgörülü,
  • Bilimsel düşünce yapısına sahip bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim anlayışıyla yola çıkarız.

Bu hedeflerle; öğrencilerimizin gören, inceleyen, somut yaşantılar geçirerek öğrenen, sorgulayan, çok yönlü bakarak eleştirebilen bireyler olmaları, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gösterebilmeleri için yakından uzağa ilkesi ile coğrafi arazi çalışmaları, tarihi – kültürel geziler düzenlenmektedir.

Sosyal bilimlerde bilimsel çalışma,  araştırma ve sorgulama becerisi ile başlar. Bunu TUBİTAK başta olmak üzere öğrencilerimizin seviye ve ilgisi doğrultusunda çeşitli proje çalışmaları ile desteklemek, yönlendirmek ve üreten bireyler yetiştirmek amacımızdır.

Öğrencilerimizin evrensel, demokratik yurttaşlık değerlerini benimsemeleri, insan haklarını koruma ve insan hakları ihlallerini önleme konusunda harekete geçmeleri, toplum olma bilinci kazanmaları adına çeşitli sosyal sorumluluk kampanyaları yürütülmektedir. Çocuk hakları, insan hakları, kadın hakları konularında bilinçli;  topluma, insanlığa faydalı olabilmek adına, yardım elini uzatma sorumluluğuna sahip bireyler yetiştirmek en önemli hedeflerimiz arasındadır.                                                         

Ancak ve ancak bu sayede; haklarının farkında olan, kendini ifade edebilen, topluma, insanlığa duyarlı, sorumluluk sahibi bireyler;

 

·         Katılımın önemine inanır,

·         Kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için görüşler ileri sürebilir,

·         Uluslar ve milletler arasında ayrılıklar inşa etmek yerine, köprüler oluşturarak dostluk ve barış duygularını geliştirebilir,

·         Başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşabilir,

Ve yeni bir dünya kurabilirler…