Yabancı dil eğitimi özellikle globalleşen dünyamızda gün geçtikçe artan bir öneme sahiptir. Biz Kaşgarlı Mahmut Okulları olarak bunun öneminin farkındayız. Bu bağlamda öğrencilerimizin hem zihinsel gelişimi hem de bilişsel ve sosyal gelişimi için gerekli olan dört beceriyi (Okumayı – Konuşmayı –Dinlemeyi ve Yazmayı ) kazandırmayı amacımızdır. Yabancı Dil aynı zamanda çocuğun uluslararası düzeyde iletişim sağlayabilmesinin ön koşuludur. Günümüz koşullarında yeterli Yabancı Dil bilgisine sahip olmayan öğrencilerin uluslararası herhangi bir alanda başarılı olmaları mümkün değildir.

                Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimize öncelikle yabancı dili sevdirmek sonrasında gelişimlerini sadece okul ve sınıf ortamında tutmayıp uluslararası platformda çeşitli projeler ile desteklemektir.

Müfredat programları her seviyede Common European Framework (CEF), Avrupa Dil Çerçeve programı doğrultusunda belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz akademik çalışmaların yanı sıra uluslararası Cambridge ESOL, IELTS, TOEFL, gibi sınavlara da hazırlık çalışmaları yapmaktadır. Bu bağlamda okullarımızda yabancı dillerin hakim olduğu bir öğrenme ortamı sağlanmakta ve öğrencilerin dili yaşayarak öğrenmesi ve sadece okuma ve dinleme olarak değil üretici dil becerilerinin de gelişimi hedeflenmektedir. İkinci yabancı dil olarak Almanca ve İspanyolca eğitimi de verilmektedir. Aynı şekilde ikinci yabancı dil eğitimimizde Fit in Deutsh gibi uluslararası sınavlarla desteklenmektedir. 

Projelerimiz: MUN (Modal United Nations), e- Twinning, Cambridge Hikaye Yarışması, Uluslararası mektup arkadaşlığı, ESOL Sınavları, Fit in Deutsch, Goethe Enstitüsü gezisi.

Etkinliklerimiz: Sınıflar Arası Münazaralar, Quiz şovlar, Konuşma yarışması, Yabancı Diller Haftası kutlaması, Sene sonu gösterileri ve yurtdışı yaz okulları.