İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları

İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okullarında öğrenme ortamları, öğrencilerin fizyolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarına uygun tasarlanmış ve oluşturulmuştur. Öğrenme ortamı olarak ele alınan tüm mekânlar; derslikler, laboratuvarlar, spor kompleksi ve ortak yaşam alanları kullanışlılık esasına göre dizayn edilmiştir.
Bu öğrenme ortamlarının; öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alarak, tüm süreçlerde hedeflerini koyabilen, duygu ve motivasyonlarını yönetebilen, en üst düzeyde zihinsel uğraş içinde öğrenmeyi öğrenen bireyler olmasını sağlayacak nitelikte olması hedeflenmiştir.
Tüm öğrenme ortamları, içinde bulunduğumuz çağın öğrenenlerinin, öğrenme süreçleri boyunca etkileşime ihtiyaç duydukları göz önüne alınarak, kişiler arası iletişime geçebilecekleri şekilde oluşturulmuştur.

 

1. Laboratuvarlar
Öğrencilerimizin, bilimsel mantığı daha iyi kavrayabilmeleri ve sağlam bir temel oluşturabilmeleri için Fen Bilimleri derslerimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla, Fen Bilimleri Laboratuvarında işlenmektedir. Böylece derslerde konu ile ilgili deneysel etkinlikler anında yapılarak, animasyonlar ya da filmler izlenerek tam öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Bu sayede öğrencilerin soyut kavramları somutlaştırmalarına yardımcı olacak görseller, animasyonlar ve sanal deneyler ders sırasında kullanılabilmektedir.  
Derslerin işlendiği laboratuvarlarımızda akıllı tahta ve barkovizyon cihazları yer almaktadır. Dijital ortamda hazırlanan dersler öğrencilerle işlenirken, belgesel, film, müzik, elektronik kitap ve  dergi içerikleri gibi konu ile ilgili her tür dijital kaynak sınıftan erişilebilir durumda öğrenci ve öğretmenlerin kullanımındadır. Bilgisayar laboratuvarında bilişim teknolojiler ve akıl oyunları dersleri yapılmaktadır.

Laboratuvarlarımızda ders müfredatlarında bulunan tüm deneylerin öğrencilerimiz tarafından geçekleştirebileceği araç-gereç ve malzemeler bulunmaktadır. Ayrıca öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimiz bireysel çalışmalar da yapabilmektedir.

 

2. Yüzme Havuzu
Anaokulundan başlayarak 12.sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde yarı olimpik havuzumuzda yüzme eğitimi veriyoruz. Havuzumuzda haftanın beş günü okul takım antrenmanları, yüzme kulübü çalışmaları ve Beden Eğitimi ders saatindeki yüzme dersleri; okul sonrası ve hafta sonu da “Yaz ve Kış Yüzme Kursları” yapılmaktadır. Yüzme Havuzumuzda, İl ve   İlçe çapında yarışmalar düzenleniyor.

 

3. Spor Alanları
Okulumuz spor kompleksinde; tribünlü çok amaçlı kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, masa tenisi salonu, bale salonu, jimnastik salonu, okul bahçesinde yer alan basketbol alanı bulunmaktadır.

 

4. Sanat Mekânları
Okulumuzda öğrencilerin kullanımına açık, görsel sanatlar  atölyeleri, müzik atölyesi, bale, halk dansları, drama , satranç ve modern dans atölyelerinde her bir öğrenci, öğretmenleriyle atölyelerinde uygun ve yeterli fiziki imkânlar içerisinde grup çalışmalarımız dışında neredeyse bireysel olarak öğretmenleriyle çalışmalar yapmaktadır. Odalarımız, müzik odası, iki görsel sanatlar odası, üç dans salonu (bale, halk dansları ve modern dans) ve drama/tiyatro çalışmalarının yapıldığı atölye ve  konferans salonu ile sanat eğitimi yapılmaktadır.5. Derslikler
“Yaşayan ortamlar yaratmak” anlayışıyla oluşturulan dersliklerimiz internet ulaşımı, barkovizyon ve akıllı tahta gibi çağın teknolojik araç gereçleriyle donatılmıştır. Ferah sınıflarımız ışık-ısı bakımından verimliliği en yüksek ders ortamı sağlamaktadır.

 

6. Konferans Salonu
Her türlü sanatsal etkinliğin gerçekleştirildiği profesyonel teknik donanımlı konferans salonumuz toplam 320 kişilik kapasiteye sahiptir.

 

7. Kütüphane
İSTEK Okullarında akademik programın ayrılmaz bir parçası olan Kütüphane, derslere kaynaklık teşkil etmesi kadar okul kültüründe mekan olarak da büyük bir öneme sahiptir. Okullarımız genelinde gelişen teknoloji ve artan kaynak sayıları göz önünde bulundurularak 2007 yılı itibari ile kütüphanelerimiz dijital teknolojilerin kullanıldığı, çalışma okuma odaları içeren daha büyük alanlara taşınmıştır. Okullarımız genelinde kütüphanelerimiz ilköğretim ve lisenin ayrı olduğu okullarda ayrı iki kütüphane ve kütüphaneci ile hizmet vermektedir. Anaokulu, İlkokul, ortaokul ve lise kütüphaneleri olarak kütüphane dermeleri dörte ayrılmıştır. İlköğretim kütüphanelerinde özellikle ilkokul için öğrencilerin boylarına uygun mobilyalardan tasarlanmış kitaplıklar, masalar ve sandalyeler bulunmaktadır. Bütün İSTEK Okulları kütüphaneleri okulun merkezi bir noktasına herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir alana yerleştirilmiş ve aynı standart mobilya ve dekorasyonla döşenmiştir. Bilgisayarlar, projeksiyon, sergi alanları, panolar, afişler, fotokopi makinası, tarayıcı, görsel materyaller kütüphanelerde bulunan en önemli teknik donanımlardır. Kütüphanemiz hafta içi sabah 8.00- 17.00 arası açık bulunmaktadır. Öğrenci ve öğretmenlerimiz derslerde okuma ve araştırma amaçlı, ders çalışma amaçlı, proje çalışmalarını yapmak amaçlı kütüphaneleri kullanmaktadırlar.
Eğitimin ihtiyaç duyduğu yenilenme süreci içinde kütüphane kavramının yerini alan medya merkezi kavramından dolayı kütüphanelerimizde dijitalleştirme ve dijital teknolojiler kullanılarak yenilenme her yıl üzerinde önemle durulan ve devam ettirilen bir süreçtir.