İSTEK Bilge Kağan Ortaokulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümü, velilere, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik çalışmalarla, öğrencilerimizin bedensel, sosyal ve psikolojik gelişimlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve desteklenmesini amaçlar. Öğrencilerimizin akademik ve bireysel-sosyal gelişimlerine yönelik etkinlikler ve eğitimler sonucunda kendilerini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, mutlu, duyarlı ve yaratıcı, ders çalışma yöntemlerine hâkim bireyler olmalarına katkıda bulunmayı hedefler. Öğrencilere bireysel danışmaların yanı sıra grup danışma çalışmaları yapılarak, grup dinamiklerinden faydalanmak amaçlanır. Değerler ve karakter eğitimi boyutuyla da önemli değerlerimizi içselleştirmiş, çevresine duyarlı öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bireye sevgi ve saygı doğrultusunda gizlilik esasına dayanarak çalışmalarını sürdürür.