Matematik Bölümü’nün amacı; keşfederek öğrenen, öğrenirken eğlenen, yaratıcı, sorgulayıcı, özgüveni, estetik duygusu, yorum gücü ve bilimsel düşünce sistemi gelişmiş, doğadaki ipuçlarını yakalayabilen ve öğrendiklerini günlük yaşama aktarabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Matematik öğretiminde tam öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için çoklu zeka kuramına uygun, proje ve etkinlik temelli, araştırmaya yönelik, sorumluluk duygusunu geliştiren, teknolojik destekli çalışmalar yapılmaktadır. İlgili öğrencilerimizle kulüp çalışmaları yapılmakta, Tübitak matematik ve zeka yarışmaları katılımına da önem verilmektedir.

5, 6, 7 ve 8. sınıfların Matematik öğretim programı; etkin bir şekilde problem çözmeyi, çözüm ve düşüncelerini paylaşmayı, açıklamayı ve savunmayı, matematiği hem kendi içinde hem de başka alanlarla ilişkilendirmeyi ve matematiksel kavramları öğrenmeleri üzerine kurulmuştur. Öğrencilerimize iletişim, problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, duyuşsal özellikler ve  psikomotor beceriler kazandırmak matematik dersinin temel hedefidir.

Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve öğrenme yaşantılarındaki farklılıklardan yola çıkarak öğrenme ortamlarında uygun yöntem ve tekniklerin kullanılması yönünde öğretmenlerimiz çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Çalışma kâğıtları, matematik odaları, cabri uygulamaları ve ders dışı etkinlikler bunlardan birkaçıdır.