Okulumuzda yabancı dil dersleri Türk ve yabancı öğretmenler tarafından haftada 6-15 saat arasında yürütülür, birinci yabancı dil İngilizce’nin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak İspanyolca ve Almanca seçmeli ders olarak verilir. Yabancı dil eğitiminde hedefimiz farklı kültürleri tanıyan ve anlayabilen, hayata geniş perspektiften bakabilen bireyler yetiştirmektir. İSTEK Bilge Kağan Ortaokulu İngilizce dersleri konuşma, dinleme, okuma ve yazma gibi dört temel beceriyi içeren ünite bazında konular şeklinde planlanmıştır. Buna paralel olarak da İngilizce sınavlarımız bu dört temel beceriyi esas alarak hazırlanır. Sadece bilginin ölçülmesi değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme ve uygulama düzeyinde edindikleri becerilerin de ölçülmesi göz önünde bulundurulur. Amacımız öğrencilerimizin yabancı dilde daha iyi birer okur, yazar, dinleyici ve konuşmacı olmalarına fırsat tanımak ve onlara öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu bilincini kazandırmaktır. İngilizce öğretiminde öğrencilerimizin her zaman İngilizce konuşmalarını, sunum yapma tekniklerini uygulamalarını, kendi başlarına bir öykü kitabı okumalarını, okunan kitaba ilişkin yapılacak sınıf projeleri üzerinde çalışmalarını, verilen konular hakkında paragraflar ve makaleler yazmalarını sağlayacak çalışmalar yapılır. Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak öğretilen İspanyolca ve Almanca derslerinde öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim kurabilmeleri için onlara gerekli beceriler kazandırılır.

İSTEK Bilge Kağan Ortaokulu’nda yabancı dil dersleri Türk ve yabancı öğretmenler tarafından haftada 6 - 15 saat arasında yürütülür, birinci yabancı dil İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak İspanyolca ve Almanca seçmeli ders olarak verilir. 5.sınıflarımız yabancı dil ağırlıklı olup 15 saat ders, 8 saat etüt ve Cumartesi günleri 5 saat kurs olmak üzere haftada 28 saat İngilizce dersi görme üzerine kurulmuştur.

5. sınıflar Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı, her bir öğrencimizin dil beceri gelişimini ayrı ayrı olarak, uluslararası standartlara göre değerlendirmeyi kapsadığı için, öğrencilerimize alt yapılarına göre verilen hedefler doğrultusunda yılda 4 adet deneme sınavı yapılmaktadır. Bu sınavlar British Side tarafından hazırlanıp öğrencilere uygulanmaktadır. Bu sınavların sınıf seviye değişikliklerine ve karne notuna hiçbir etkisi olmayıp, sadece öğrenci gelişimi takibi ve ihtiyaç durumunda öğrenci için ayrı programlar oluşturabilmek adına uygulanmaktadır. Öğrenci, o tarihteki sınavda kendisine konulan hedefi vuramazsa, ayrı bir programla bir sonraki sınava kadar desteklenir. Bu sayede dil becerisi sene sonunda istenen seviyeye gelir. Amacımız tüm 5.sınıf öğrencilerimizi, 1. dönem sonu itibariyle Avrupa Ortak Dil Kriterleri (Common European Framework) çerçevesinde A1+ seviyesine; sene sonu itibariyle ise genellikle öğrencilerin 7. sınıf sonunda geldikleri A2 seviyesine getirmektir. Bu hedef doğrultusunda her iki dönemde öğrencilerimize ikişer adet Deneme Sınavı uygulanacak ve bu sınavlar FLYERS (1.Dönem) ve KET (2.Dönem) Sınav örneği olacaktır. Bu deneme sınavları sadece öğrencinin gelişimini objektif bir şekilde uluslararası standartlarda takip etmek adına yapılır. Aynı çalışmalar 6. sınıflarda PET sınavları için yapılır.

KURSLAR

5.sınıflar: Cumartesi 5 saat İNGİLİZCE dersi

7.sınıflar: Cumartesi 5 saat Liselere Geçiş Sınavı kursu

8.sınıflar: Cumartesi 8 saat Liselere Geçiş Sınavı kursu