Öğrencilerimizin, bilimsel mantığı daha iyi kavrayabilmeleri ve sağlam bir temel oluşturabilmeleri için Fen Bilimleri derslerimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla, Fen Bilimleri Laboratuvarında işlenmektedir. Böylece derslerde konu ile ilgili deneysel etkinlikler anında yapılarak, animasyonlar ya da filmler izlenerek tam öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz hazırlamış oldukları araştırmaları ya da proje - performans görevlerini elektronik ortamda arkadaşları ile paylaşma olanağı bulmaktadırlar.

Fen Bilimleri dersinde birçok etkinlik yapılarak öğrencinin değişik süreçleri görmesi, her süreç için ayrı strateji geliştirmesi amaçlanır. Dersi sevdirmek, bilim ile ilgili konulara merak uyandırmak, araştırma ve gözlem yapma isteği oluşturmak için özellikle 5, 6 ve 7.sınıflarda “ORİJİNAL FİKİR YARIŞMASI” adı altında okul öğrencilerine yönelik bir yarışma düzenlenmektedir. Dersler 3 boyutlu bilim laboratuvarı, Fen laboratuar kullanımı, CD, video ve poster gösterimleriyle  desteklenmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerisi kazanmaktadırlar. Ayrıca akıllı tahta ve TTNET Vitamin programları derslerde aktif olarak kullanılmaktadır. Bilgisayar destekli eğitim anlayışıyla da soyut kavramlar somutlaştırılmaktadır.