İSTEK Bilge Kağan Okulları

Yabancı Dil Programında amaçlanan öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern öğretim metodlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir sınıf ortamı yaratmaktır.

 

İngilizce

Language and Production (Dil ve Üretim):

İngilizce eğitim sistemimizin LP yani ‘’Dil ve Üretim’’ bileşeni İngilizce’nin çalışma mekanizmaları ile bu dili oluşturan kuralların açık ve sistematik bir şekilde incelenmesi ve öğrenilmesi esasına dayanır.  Kullanılan ders materyalleri İngilizcenin kural ve mekanizmalarını anlatmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bu materyaller, sundukları pratik yapma amaçlı aktiviteler ve kapsamlı interaktif çalışmalar ile öğrenilen dilin kalıcı hale gelmesine hizmet eder niteliktedirler. Bu sistem dahilin de öğretmenlerimiz; öğrencilerimizi, ilgi çekici ve kademeli olarak zorlaşan çalışmalarla desteklemekte ve böylece onların kendilerine olan güvenlerinin artmasına, öğreniyor oldukları dili daha iyi algılama ve edinme becerisi geliştirmelerine rehberlik etmektedirler. Dil ve Üretim derslerinin amacı öğrencilerin kazanmış oldukları bu güvenle İngilizce’yi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Sınıf içi uygulamalar ve ders içi etkinliklerde öğrencilerin yabancı dili kullanacakları sosyal ortamlar gerçekçi olarak yaratılmaktadır. Ders içi etkinliklerde öğrenciler kendi gerçek düşünce ve duygularını açıklamakta ve yabancı dili farklı bir ortamda kullanmakta ayrıca  dili deneme-yanılma hata yapma hatadan doğruyu bulma yoluyla öğrenmeleri teşvik edilerek konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.

Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerimiz sınav ücretinin bir kısmının okulları tarafından karşılanmak suretiyle İngiltere -Londra merkezli Trinity College tarafından düzenlenen Uluslararası geçerliliğe sahip, sertifikalı seviye belirleme sınavı olan Trinity College London ESOL (English for Speakers of Other Languages) sınavlarına katılmaktadırlar.

 

Interaction and Literature (Etkileşim ve Edebiyat):

İngilizce eğitimimizin IL yani ‘’Etkileşim ve Edebiyat’’ bileşeni de önceki bileşenlerde görülen beceri geliştime çalışmalarını bu kez artan zorluk seviyelerindeki metin okumaları ve dil sunumları ile yerine getirmektedir. IL programında sunulan zengin içerik ve etkileşim odaklı çalışmalar, öğrencilerimize sahip oldukları dil bilgisi ile iletişim yeterlilikleri arasında bir köprü kurma fırsatı vermektedir. Uygulanan performansa dayalı çok çeşitli çalışmalar ile etkili dil becerileri üretimine güçlü bir vurgu yapılmaktadır.

 İkinci Yabancı Dil

Okulumuzda ayrıca ikinci yabancı dil olarak Almanca ve İspanyolca  dersleri yer almaktadır. 5. sınıfta başlayan bu yabancı diller, ortak bir program yürüterek öğrencilere kendilerini  iki farklı dilde daha ifade etme becerileri kazandırırken farklı kültürleri öğrenmeleri ve farklılıklara saygı duyarak dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemelerini hedeflemektedir.