Lise Matematik eğitim programımız, “Her genç matematiği öğrenebilir.” ilkesine dayanmaktadır. Bundan dolayı matematik eğitimimizle öğrencilerimizin;

 • Neden – sonuç ilişkisi kurma gücünü geliştirmeyi,
 • Değişkenler/olaylar arasındaki bağlantıları kurabilme, görebilme yeteneğini geliştirmeyi,
 • Transfer etme ve uygulama gücünü geliştirmeyi,
 • Olay, durum ve problemlere değişik açılardan bakabilmelerini sağlamayı,
 • Yaratıcı düşünce gücünü geliştirmeyi,
 • Yorumlama gücünü geliştirmeyi,
 • Yaşamda karşılaşılan problemleri çözmede bir yaklaşım kazandırmayı,
 • Çabuk ve doğru karar verme gücünü geliştirmeyi,
 • Tahmin ve kendini kontrol gücünü geliştirmeyi,
 • Kişisel ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak, kendine güven duygusunu geliştirmeyi,
 • Araştırma ve işbirliği içinde çalışma becerilerini artırmayı
 • hedeflemekteyiz.
   

9, 10, 11 ve 12. sınıf matematik öğretim programlarımız MEB’in öğretim programları esas alınarak hazırlanmıştır. İSTEK Anadolu Liseleri kolej statüsünde olduğundan matematik dersi İngilizce olarak yapılmaktadır.