İSTEK Bilge Kağan Okulları

Okullarımızda 21. yüzyılın çağdaş, Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayabilen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yetiştirmeyi hedeflenmektedir.

Günümüz bilgi çağıdır. Bilginin üretimi, katlanarak artışı, yeni bilgilere ulaşma hızı toplumları ve bireyleri etkilemektedir. Çağımızda tartışılmaz üstünlük “bilgiyi üreten” ve “bilgiyi kullanan”larındır. Bu durum öğrenme sürecini ve öğretmenlerin rollerini değişime zorlamaktadır. Bu bağlamda Sosyal Bilgiler eğitimi gelişen ve değişen bu sosyal hayata cevap verecek şekilde düzenlenmektedir.