İSTEK Bilge Kağan Okulları

Türkçeyi doğru ve etkili kullanma yetkinliği, sistemli/eleştirel okuma alışkanlığı, derinlikli metin çözümleme becerileri kazandırmak ve  sanatsal yeteneklerin ortaya konması için fırsatlar yaratmak üzere;  Türk dilinin ve edebiyatının gücünü, zenginliğini anaokulundan 12. sınıfa kadar bütünlük gösteren bir programla öğretmek; öğrencilerin “okuma-yazma-dinleme-konuşma” becerilerini en iyi düzeye taşımak; TYT/YKS gibi belirleyici sınavlarda başarılı sonuçlar alınmasını sağlamak; ulusal ve evrensel değerleri Türk ve dünya edebiyatının seçkin örneklerini çözümleme/yorumlama yoluyla benimsetmek; kendini etkili biçimde, özgürce ve sanatla ifade eden bireyler yetiştirmek temel hedeflerimizdir.