Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen ve Teknoloji derslerinin öğretim programlarında belirtilen konular, bilimsel düşünceyi esas alarak öğrencilere aktarılır.

Fen Bilimleri’nin günlük yaşantımızla iç içe geçtiği durumlar laboratuar çalışmaları ile pekiştirilir. Her yıl düzenlediğimiz yarışmalar, geziler ve bilim şenlikleri gibi etkinliklerle zengin bir eğitim ortamı yaratılır. Bu aktivitelerle öğrencilerimizin devamlı değişen bir bilgi kütlesi olan bilimsel çalışmaları takip edebilmeleri ve kendilerine güven duymaları sağlanır.

Üniversiteye hazırlık çalışmaları, konu testleri ve deneme sınavlarıyla zenginleştirilir, etüt derslerinde bireysel veya grup çalışmalarıyla birebir öğrenme ortamı oluşturulur.

Okullarımızın Lise sınıflarında Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri İngilizce olarak okutulmaktadır. Lise hazırlık sınıflarında Fen bilimleri terminoloji dersi verilmektedir. Bu derslerde öğrencilerimizin lise sınıfında okuyacakları İngilizce Fizik, Kimya, Biyoloji derslerindeki terminolojiye hakim olmaları amaçlanır ve genel olarak öğrencilere bilimsel terimler, laboratuarda can güvenliği ve gözlem yöntemleri tanıtılır. İngilizcenin geliştirilmesi ve İngilizce bilimsel yayınların takip edilmesi ve araştırılması üzerinde önemle durulur.