İSTEK Okulları'nda eğitim-öğretim süreci kesintisiz sürdürülmektedir. İSTEK Barış İlkokulu 1. sınıf öğrencilerimizin büyük çoğunluğunu İSTEK Barış Anaokulundan giden öğrencilerimiz oluşturur. Çocuklarımızın iyi bir okul öncesi yaşamıyla, ilkokul dönemindeki uyumu ve başarısı arasında sıkı bir ilişki vardır.

Anaokulu olarak yapılan çalışmalarla, çocuklarımızın; kas gelişimine, bilişsel gelişimine, sosyal-duygusal gelişimine, dil gelişimine hem de öz bakım gelişimine katkı sağlanır. Çocuklarımızın ilkokula geçişlerini yumuşak bir şekilde yapmalarını sağlamak için ilkokulumuz ile bütünleşmiş eğitim çalışmaları yapılır. Okuma yazma çalışmaları sadece masa başında yapılan etkinliklerden ibaret değildir. Çalışmalar tüm etkinliklerde uygulanır.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında;

  • Görsel Algı
  • Ritm
  • Dinleme 
  • Duyu Eğitimleri
  • Nefes Çalışmaları
  • Kalem Kontrolü Çalışmaları
  • Kitap Çalışmaları 
  • Ses Çalışmaları
  •  Okuma Yazma; bu eğitimde tüme varım yöntemini destekleyen cümle tamamlatma, resim verip hikaye oluşturma, tekerleme ve bilmece sorma gibi anadil etkinliklerine de bolca yer verilir.