Bilgisayar

Bilgisayar laboratuvarımız da yapılan bilgisayar aktivitelerinde; çocukların bilgisayarla tanışması, mouse ve klavye kullanarak el-göz koordinasyonunun, küçük kas becerilerinin gelişmesi, programda yer alan kazanımlar doğrultusunda sınıf içi çalışmaları destekleyici oyunlarla, bilişim teknolojisini doğru biçimde kullanmanın önemini kavramaları sağlanır. 

Satranç

Çocuklarımızın zihinsel ve düşünsel becerilerini geliştiren bu zihin sporu dersinde hedefimiz, stratejik düşünme becerisinin gelişimine katkıda bulunmak, farklı ve çoklu düşünme becerilerini geliştirmektir.

Bale & Modern Dans

Çocuğun ritm ve müzik eşliğinde bedenini kullanarak duygularını ifade edebilmesi, estetik duygusunun gelişmesi, el-ayak koordinasyonunun geliştirilmesi, kendine güven duygusu, sorumluluk ve ekip bilincinin gelişmesi ve kendini topluluk önünde ifade etme becerisi kazanmasına yardımcı olmak amacı ile yapılan çalışmalardır. Aktiviteler, uzman öğretmenler tarafından gerçekleştirilir.

Beden Eğitimi

Hedefimiz; çocuğun bedenini tanıması, verilen yönergeye uygun hareket edebilmesi, yürüme, koşma, sekme, sıçrama, yuvarlanma, tırmanma, denge çalışmaları gibi temel bedensel hareketlerin yanı sıra, el-göz-ayak koordinasyonunun geliştirilmesi, ana kas gruplarının çalıştırılması, konsantrasyon ve esneklik becerisinin geliştirilmesidir. Aktiviteler bir çok spor dalının alt yapısını oluşturmaya yönelik olarak yapılmakta, eğlenceli oyun ve yarışmalarla başarma, güven ve disiplin duygusu aşılanmakta, böylelikle kendine güvenen, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirilmektedir.

Yüzme

Yüzme sporunu aşamalı olarak öğretmek amacıyla yapılan çalışmalarda,  özgüven kazanmaları, bedensel ve fiziksel yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi hedeflenir. Suda kalma, nefes kontrolü, serbest ve sırt üstü yüzme, serbest ve sırt stil ayak vuruş çalışmaları yapılarak, temel yüzme becerileri kazandırılır.

Drama

Çocuklarımızın duyarlı, kendine güvenen, empati kurabilen ve kendini en iyi şekilde ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerinde önemli katkılar sağlayan drama çalışmaları, çok yönlü gelişimi destekleyen önemli etkinliklerden biridir. Jest, mimik ve beden dili kullanımını geliştirmek amacıyla, dramatize etme ve hayal kurma çalışmalarının yanında, duygularını anlaşılabilir şekilde ifade edebilmeleri için dil gelişimi ile ilgili yaratıcı drama etkinlikleri gerçekleştirilir.

Müzik

Müzik dersinin hedefi; çocukların müziği sevmelerini, önemsemelerini, işitsel algılarının güçlenmesini, kendilerini müzikle ifade edebilmelerini, klasik müzik dinleme alışkanlığı kazanmalarını, çeşitli müzik türlerini ve müzik aletlerini tanımalarını, bedenini ritm ve müziğe uygun estetik hareketlerle kullanabilmelerini ve çocuklarda müzik kültürü oluşmasını sağlamaktır. Ritm duygusu kazandırmak ve dil gelişimini desteklemek amacıyla ağırlıklı olarak Orff yöntemine yer verilir.

Kütüphane

Çocuklarımızın kitapları sevmeleri, onları gerektiğinde bir arkadaş, gerektiğinde bir eğitmen olarak görmelerini sağlamak amacıyla kütüphane etkinlikleri gerçekleştirilir. Hazırlık sınıflarımızda 2. dönem itibariyle öğrencilerimize kütüphane kartları vermekte ve bu yolla okuldam kitap alarak, o kitabı geri getirme bilincine ulaşmalarını hedeflemekteyiz.