İSTEK BARIŞ ANAOKULU VE İSTEK BARIŞ İLKOKULU MİSYON BİLDİRGESİ

İSTEK Okulları olarak misyonumuz; öğrencilerimize Atatürk ilke ve inkılapları ışığında bir eğitim sunarak, onların Türkiye’nin geleceğinde ve Dünya genelinde olumlu etkileri olacak, bilimsel sorgulamaya, evrensel değerlere, kültürlerarası anlayışa ve hayat boyu öğrenmeye bağlı başarılı bireyler olmalarını sağlamaktır.  


İSTEK BARIŞ PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL MISSION STATEMENT

Our mission at ISTEK Schools, mindful of the renaissance started by Atatürk, is to educate our students to become successful individuals committed to scientific inquiry, universal values, intercultural understanding and life-long learning who will have a positive impact on the future of Turkey and the World at large. 

 

ULUSLARARASI BAKALORYA

(IB) MİSYON BİLDİRGESİ

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla, organizasyon, zorlu uluslararası eğitim ve titiz ölçme-değerlendirme programları geliştirmek için okullarla, hükümetlerle ve uluslararası kuruluşlarla çalışır. Bu programlar, dünyadaki tüm öğrencileri, farklılıkları ile birlikte başkalarının da haklı olabileceğini anlayan etkin, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder.

 

INTERNATIONAL BACCALAUREATE

(IB) MISSION STATEMENT

The International Baccalaureate® aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect.

To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment.

These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right.

 

IB PYP – ULUSLARARASI BAKALORYA İLK YILLAR PROGRAMI

İlk Yıllar Programı (PYP) Uluslararası Bakalorya (IB) tarafından 3-12 yaşlarındaki öğrenciler için tasarlanan bir müfredat çerçevesidir. Çocuğun doğal merakını, yaratıcılığını tanıyan bir felsefe üzerine kurulan PYP, öğrencilerin hayat boyu öğrenme sevgisi edinmelerini sağlayacak öğrenme ortamları sağlar. PYP, disiplinlerüstü bir müfredat çerçevesidir; öğrencilerin büyük fikirleri araştırıp sorgularken farklı ders alanları hakkında öğrenmelerini hedefler.

 

PYP okulları, öğrencinin –fiziksel, sosyal, zihinsel, estetik ve kültürel anlamda- farklı ihtiyaçlarını belirlemek ve onları karşılamak üzere uğraş vererek, öğrenmenin ilgi çekici, alakalı, düşünmeye zorlayan ve önemli olmasını sağlar. PYP’de öğrencinin öğrenimine önem katan şey, disiplinlerüstü modele bağlılıktır;  bu modelde geleneksel derslerin sınırlarını aşan, küresel önem taşıyan temalar öğrenimi şekillendirirler. Bu temalar, insanlık hakkında farkındalık kazandırır ve insanların ortak deneyimlerinin olduğu anlayışını ortaya koyar.

 

İSTEK Barış Okullarında, Milli Eğitim Programı PYP çatısı altında eksiksiz olarak uygulanmaktadır.  Anaokullarımız ve ilkokullarımızda hedeflenen kazanımlar; disiplinlerüstü bir sorgulama programı bağlamında; sorgulama temelli, kavramsal ve disiplinlerüstü bir öğrenme – öğretme yaklaşımıyla öğrencilere sunulmaktadır. 

ISTEK Okullarında uygulanan eğitim programı,  okul içinde ve okul dışında öğrencinin – sorgulayan bir birey olarak - akademik, sosyal, fiziksel, duygusal, kültürel anlamda bütünsel gelişimine odaklıdır. Bu dengeli müfredat; bilgi, beceri (öğrenme yaklaşımları), olumlu tutum ve öğrenme sonucunda ortaya çıkacak sorumlu eylemlerin gelişimini hedefler.

 

PYP’nin Öğrencilere Katkıları Nelerdir?

  • Program öğrencileri keşfederek öğrenmeye, araştırmaya sorgulamaya teşvik eder.
  • PYP öğrencileri gerçek yaşam olaylarını derslerinde araştırdıkları ve sorguladıkları için daha karmaşık ve birbiriyle bağlantılı kavramlarla ilgili anlayış geliştirirler.
  • PYP öğrencileri kendilerini her ortamda öz güvenle ifade ederler.
  • PYP öğrencileri; öğrenmeyi öğrenirler.
  • PYP öğrencileri kendi kültürlerine ve diğer kültürlere saygılı ve açık görüşlü olmayı öğrenirler. Uluslararası bilinç sahibi bireyler olurlar.
  • Olaylara ve durumlara farklı bakış açılarından bakarlar ve farklı bakış açılarını düşünerek durumları değerlendirirler.
  • Öğrenciler okul ile yaşam arasındaki bağlantının farkında olarak öğrendiklerini kullanarak eyleme geçerler.
  • Yeni karşılaştıkları problemlere ve zorluklara yaratıcı ve anlamlı çözümler üretirler.
  • Duyarlı ve sorumlu vatandaşlar olurlar.
  • Öğrenciler, IB öğrenen profilini oluşturan özellikleri (araştıran sorgulayan, bilgili, düşünen, ilkeli, duyarlı, dengeli,  iletişim kuran, açık görüşlü, riski göze alan, dönüşümlü düşünen) program süresince aldıkları eğitimle geliştirerek hayatlarında sergilerler.

 

İSTEK BARIŞ ANAOKULU VE İLKOKULUNUN PYP YOLCULUĞU

Okulumuz IB PYP öğretim programını, 2008 yılında aday okul olarak uygulamaya başlamıştır.  2012 yılında IB Dünya Okulu statüsüyle yetkilendirilmiştir. 1. Program değerlendirme ziyareti 2014-2015 eğitim öğretim yılında gerçekleşmiştir. 2. Program değerlendirme ziyareti 2019-2020 eğitim öğretim yılında gerçekleşecektir. Okulumuz beşer yıllık döngülerde denetimden değerlendirme ziyaretleri geçirmeye devam edecektir.  Okulumuzun sayfasına bağlantıdan ulaşabilirsiniz. https://www.ibo.org/school/004478/

ISTEK Barış Pre-School and Primary School is an IB World School that implements the International Baccalaureate Primary Years Programme (IBPYP). The school has obtained authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy a commitment to high quality, challenging, international education that this school believes is important for our students. For further information, please visit the school's IB page: http://www.ibo.org/school/004478/

İSTEK Barış Anaokulu ve İlkokulu PYP Veli Bilgilendirme Kitapçığı için Tıklayınız...

İSTEK Barış Anaokulu ve İlkokulu Politika Belgeleri için Tıklayınız... 

İSTEK Barış Anaokulu ve İlkokulu Sorgulama Programı için Tıklayınız