Çocuklar için:

Oryantasyon çalışmaları:

Okula yeni başlayan çocuklarımız için sene başında yapılan ve çocuğun okul hayatına alışmasında kolaylık sağlayıcı etkinliklerin bir bütünüdür. Sene başında yapılan bu çalışma haricinde hazırlık gruplarımız için ilkokul hayatına alışma etkinliklerinde de öğretmenlerimiz ile ortak çalışmalar yürütürler. 

Anne-baba seminerleri:

Her yıl her iki dönemde de rehber öğretmenlerimiz tarafından velilerimizin çocuklarını yetiştirirken ihtiyaç duydukları konuları kapsayan seminerler düzenlenir.

Küçük grup çalışmaları:

Rehber öğretmenlerimiz 4 ve 5 yaş gruplarında küçük gruplar halinde öğrencilerimizle dikkat-konsantrasyon-sosyal beceriler gibi konularda çalışmalar yaparlar.

Sınıf etkinlikleri:

Rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimizin sınıf içinde sosyal gelişimlerini takip etmek ve belirledikleri konularda çalışmalar yapmak üzere belirli zamanlarda sınıf etkinlikleri yaparlar.

Gelişim raporları:

Rehber öğretmenlerimiz her yaş grubu için öğretmenlerimizin dönemlik olarak doldurduğu, öğrencilerimizin tüm gelişimsel alanlarını değerlendirmeye yarayan gelişim raporlarını hazırlar ve düzenlerler.