İSTEK Özel Uluğbey Okulları Yabancı Diller Bölümü olarak, değişim ve gelişim içindeki global dünyada öğrencilerimizin yabancı dili doğru ve akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlayarak fark yaratabilmelerini amaçlayan, modern metotlarla öğrencilerin bireysel öğrenme stillerini harmanlayan bir eğitim politikası izlemekteyiz. Bu çerçevede, Türk ve yabancı öğretmenlerimizin ortak çalışmalarıyla, öğrencilerimizin ezberleyerek değil, içselleştirerek öğrendiği, kitapların amaç değil araç olduğu ve çeşitli etkinliklerle keyifli hale getirilen bir eğitim modeli sunmaktayız.

Türk ve yabancı öğretmenlerimiz tarafından koordineli bir şekilde yürütülen ders saatlerinde, öğrencilerimize sahip oldukları dil bilgisi ile dilin dört becerisi arasında bir köprü kurma fırsatı verilmektedir. Öğrencilerimiz öğrendikleri dilbilgisi yapılarını ve kelimeleri, dinleyerek ve üreterek pekiştirmekte ve günlük hayatlarından örneklerle içselleştirmektedirler.

Yabancı Dil Etkinlikleri

Öğrencilerimizin aldıkları yabancı dil eğitimi sadece okul sınırları içinde kalmayarak çeşitli etkinliklerle pekiştirilmektedir. Sınıflar arası ve İSTEK Okulları arasında yapılan bilgi ve kelime yarışmaları ile öğrendikleri yapı ve kelimeleri farklı aktivitelerle hayata geçirmektedirler.

Cambridge ESOL (English For Speakers of Other Languages) sınavlarına katılan öğrencilerimiz İngilizce seviyelerin uluslararası düzeyde test ederek sertifika almaktadırlar.

2. Yabancı Dil (Almanca/İspanyolca)

Okulumuzda 4. Sınıftan itibaren ayrıca ikinci yabancı dil olarak Almanca ve İspanyolca dersleri yer almaktadır. Ortak bir program yürüterek öğrencilere kendilerini en az iki farklı dilde ifade etme becerileri kazandırırken, farklı kültürleri öğrenmeleri ve farklılıklara saygı duyarak dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemeleri hedeflenmektedir.