• Öğrencilere günlük yaşamda karşılaştıkları bilimsel olayları daha iyi kavratmak, bu olaylara katılabilme becerisini geliştirebilmek
  • Etkinlikler yapılarak öğrencinin değişik süreçleri görmesi, her süreç için ayrı strateji geliştirmesini amaçlamak.
  • Laboratuar çalışmaları, CD, video ve poster gösterimleriyle  desteklenen ders imkanı sunmak.
  • Öğrencilere bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerisi kazandırmak.
  • TTNET Vitamin programlarıyla desteklenmiş öğretim imkanı sunmak