• Ana dil bilincine ve evrensel bakış açısına sahip, Türkçeyi doğru kullanabilen, duygu ve düşüncelerini konuşma ve yazma becerileriyle etkin biçimde aktarabilen bireyler yetiştirmek.
  • Okuma, yazma, konuşma, dinleme/izleme ve dil bilgisi gibi öğrenme alanlarından oluşan, öğrenci merkezli ve yapılandırmacı yaklaşımlarla planlanan derslerde öğrencilere çeşitli bilgi ve beceriler kazandırmak
  • Her sınıf düzeyinde her ay, birlikte okunan bir kitap üzerinde görüş bildirme, tartışma ve yorum yapmak
  • Sesli ve sessiz okuma hızını artırmak, türlü etkinliklerle sözcük dağarcığını geliştirmek ve zenginleştirmek
  • Kütüphaneyi etkin olarak kullanmak, dipnot, dizin, sözlük, ansiklopedi, her türlü başvurma ve kaynak eserlerden yararlanma yeteneğini kazandırmak
  • Yazarla okuyucuyu buluşturmak için seminerler düzenlemek
  • Şiir, öykü ve kompozisyon yarışmaları düzenlemek
  • Tiyatroya gitme alışkanlığı kazandırmak
  • MENTALSEA Anlayarak Hızlı Okuma Programı ile sözel ve sayısal derslerde bütünü görme, analiz ve sentez becerileri kazandırma sağlanır.