• Keşfederek öğrenen, öğrenirken eğlenen, yaratıcı, sorgulayıcı, özgüveni, estetik duygusu, yorum gücü ve bilimsel düşünce sistemi gelişmiş, doğadaki ipuçlarını yakalayabilen ve öğrendiklerini günlük yaşama aktarabilen öğrenciler yetiştirmek
  • Tam öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için çoklu zeka kuramına uygun, proje ve etkinlik temelli, araştırmaya yönelik, sorumluluk duygusunu geliştiren, teknolojik destekli çalışmalar yapmak
  • Tübitak matematik ve zeka yarışmaları katılım sağlamak
  • Öğrencilerimize iletişim, problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, duyuşsal özellikler ve psikomotor beceriler kazandırmak
  • Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve öğrenme yaşantılarındaki farklılıklardan yola çıkarak öğrenme ortamlarında uygun yöntem ve tekniklerin kullanılması yönünde çeşitli çalışmalar yapmak