• 21. yüzyılın çağdaş, Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayabilen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yetiştirmek.
  • Öğrencilerin, demokratik değerleri benimsemiş vatandaşlar olarak içinde  yaşadığı topluma uyum sağlamalarını ve öğretim süresince edindikleri bilgiyi problem çözmede, eleştirel düşünmede  ve yaratıcı düşünmede kullanmalarını sağlayacak donanımlar kazandırmak  
  • Öğrencileri düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya  özendirmek
  • Fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek
  • Kültürel kimliğimizi  merkeze alarak, evrensel değerlerin benimsenmesine önem vermek
  • Haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, toplumsal sorunlara karşı duyarlı bireyler olarak yetiştirmek.
  • Derslerde barkovizyon kullanarak aktif ve görsel olarak öğrenme sağlamak
  • Harita, atlas, küre v.b. araçlardan, konu içeriği ile örtüşen yayınlardan, eğitim cd’leri ve slaytlardan, internet aracılığı ile sanal müze gezilerinden, araştırma yapmalarını sağlamak için kütüphaneden, kavram haritalarından yararlanmak
  • Kurumumuzun özgün materyali olan kavram haritaları, konu anlatımlı, konulara uygun haritalarla zenginleştirilmiş  “Ünite Kitapçıkları”mızı (KİT) sınıf içinde kullanarak öğrencilerimizi akademik olarak daha fazla geliştirmek
  • Öğrencilerimize bilgiye kendilerinin ulaşabilecekleri aktif ortamlar hazırlamak, anlatım ve ifade yeteneklerini geliştirmelerini, tartışarak, sorarak, keşfederek, araştırarak, ezberlemeden öğrenmelerini sağlamak