Branş Etkinlikleri

Satranç:

Çocuklarımızın zihinsel ve düşünsel becerilerini geliştiren bu zihin sporu dersinde hedefimiz; stratejik düşünme becerisinin gelişimine katkıda bulunmak, farklı ve çoklu düşünme becerilerini geliştirmektir. Satranç derslerimiz, Satranç dersliğinde yapılır.1.sınıflarımızda haftada bir ders saati yapılır.

Müzik:

Müzik dersinin hedefi; çocukların müziği sevmelerini, önemsemelerini, işitsel algılarının güçlenmesini, kendilerini müzikle ifade edebilmelerini, klasik müzik dinleme alışkanlığı kazanmalarını, çeşitli müzik türlerini ve müzik aletlerini tanımalarını, bedenini ritim ve müziğe uygun estetik hareketlerle kullanabilmelerini ve çocuklarda müzik kültürü oluşmasını sağlamaktır. Ritim duygusu kazandırmak ve dil gelişimini desteklemek amacıyla ağırlıklı olarak Orff yöntemine yer verilir. Müzik derslerimiz, müzik dersliğinde yapılır.

- Belirli gün ve haftalara uygun şarkıları öğretmek,
- Öğrencinin müzik yeteneğini geliştirmek adına ses çalışmaları yapmak,
- Müziğin hayatımızdaki yeri ve önemini kavratmak,
- Temel solfej eğitimi vermek,
- Öğrenilen solfej bilgisini metalofon ya da melodika ile kavratmak,
- Ritim çalışmaları yapmak,
- Müzik kültürü(enstrüman ve besteci tanıtımı) eğitimi vermek.

Görsel Sanatlar (Resim):

Resim aktivitelerinde hedefimiz; çocukların duygularını çizgiler aracılığı ile ifade ederken, aynı zamanda küçük motor ve el-göz koordinasyonunun geliştirilmesi, malzemeleri ( parmak boyası, suluboya, pastel boya, akrilik boya, kil, alçı, pullar, simler, boncuklar ve atık malzemeler) ve öğretilen teknikleri renk kullanımına dikkat ederek amacına uygun olarak kullanabilme, figürlerle anlaşılır kompozisyon oluşturabilme ve başladığı işi bitirebilme becerilerinin kazandırılmasıdır.   

Çocuk resminde önemli olan, çizimin çocuğa özgü bir yorumu olmasını hedeflemektir. Uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerimizin hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler; gözleme, çözümleme, düzenleme, yorumlama, yaratma aşamalarında resim dilinin elemanlarını (nokta, çizgi, ışık-gölge, açık-koyu, renk, doku vs.) kullanabilme becerilerini geliştirirler. Resim derslerimiz, Resim Atölyesi’nde yapılır.

Beden Eğitimi:

Hedefimiz; çocuğun bedenini tanıması, verilen yönergeye uygun hareket edebilmesi, yürüme, koşma, sekme, sıçrama, yuvarlanma, tırmanma, denge çalışmaları gibi temel bedensel hareketlerin yanı sıra, el-göz-ayak koordinasyonunun geliştirilmesi, ana kas gruplarının çalıştırılması, konsantrasyon ve esneklik becerisinin geliştirilmesidir.  Aktiviteler birçok spor dalının alt yapısını oluşturmaya yönelik olarak yapılmakta, eğlenceli oyun ve yarışmalarla başarı, güven ve disiplin duyguları aşılanmaktadır. Beden Eğitimi derslerimiz, yüzme havuzumuzda ve spor salonunda yapılır.

Yüzme sporunu aşamalı olarak öğretmek amacıyla yapılan çalışmalarda,  özgüven kazanmaları, bedensel ve fiziksel yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi hedeflenir. Suda kalma, nefes kontrolü, ayak vuruşları, kol çalışmaları, serbest ve stilli yüzme becerileri kazandırılır. Yüzme derslerimiz, beden eğitimi dersi saatinde kampüsümüzdeki yarı olimpik yüzme havuzunda yapılır.

Bilişim Teknolojileri

Gelişen bu teknolojiyi takip eden, yarının büyüklerini en iyi şekilde hazırlamayı hedef alan kurumumuzda amacımız; iyi birer bilgisayar okur yazarı olabilmeleri, içinde bulunduğumuz bilgi çağında teknolojiye hakim olabilmeleri, yazılım ve donanımla ilgili yeniliklere kolayca adapte olabilmeleri ve günlük yaşantılarında teknolojiden en üst düzeyde faydalanabilmeleridir. 1.- 2- 3. ve 4. Sınıf düzeylerinde öğrencilerin; çevredeki bilgi ve teknolojilerin farkına varma, onları güvenli bir şekilde kullanma, çizim yapma ve yazı yazma gibi temel becerileri edinmeleri ve günlük hayatlarında verimli bir şekilde kullanmaları hedeflenmektedir. Ayrıca gerek eğitim öğretim yaşamları gerekse iş kariyerleri boyunca kullanacakları kelime işlemci, elektronik tablo, sunum gibi temel programlara giriş yapılarak öğrencilerimizin bu programları etkin bir biçimde kullanmaları sağlanmaktadır.