Uluslararası Bakalorya – İlk Yıllar Programı (International Baccaleureate – Programme – IB PYP)

Okulumuz Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programını (IB PYP) 2018’de aday okul olarak uygulamaya başlamıştır.  2021 yılında IB Dünya Okulu statüsüyle yetkilendirilmiştir. Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP), 3-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanmış bir müfredat çerçevesidir. Program araştırma ve sorgulamanın merkezde olduğu bir felsefe üzerine kurulmuştur. Programın amacı ulusal ve uluslararası değerlere sahip, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen bireyler yetiştirmektir. Okulumuzda Türk Milli Eğitim Programı Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (PYP) ile desteklenerek zenginleştirilmiştir.

IB PYP hakkında detaylı bilgiye ilgili linkten ulaşabilirsiniz: http://www.ibo.org

Okulumuzun sayfasına ilgili linkten ulaşabilirsiniz: https://www.ibo.org/en/school/061189

İKİNCİ ADIM – SECOND STEP: Sosyal ve Duygusal Becerileri Destekleme Programı

“Eğitim sosyal bir süreçtir; eğitim gelişimdir, eğitim hayata hazırlamak değil hayatın kendisidir.” John Dewey

Değişim yaşamın kaçınılmaz olgusudur.  Eğitim değişimden en çok etkilenen alanlardan biridir. Yapılan araştırmalar; son dönemde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte çocukların sosyal deneyimsel süreçlerden uzaklaşıp daha fazla bireyselliğe yöneldiklerini ortaya koymaktadır.  Ancak İnsan sosyal bir varlıktır, mutlu olabilmesi için, birlikte yaşayabilme becerisine sahip olması gereklidir.  Kişilik gelişiminin önemli bir kısmının tamamlandığı, sosyal ve duygusal becerilerin geliştiği en önemli dönem ise anaokulu ve ilkokul yıllarıdır.

Anaokulu ve ilkokul yıllarındaki sosyal ve duygusal öğrenim sürecinde; çocuklar duygularını tanımayı ve yönetmeyi, içinde yaşadığı çevre ve toplumu önemsemeye başlayarak sorumlu davranmayı, pozitif, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmayı, kendisi ve çevresine zarar veren davranışlardan kaçınmayı öğrenirler.

Sosyal ve duygusal gelişim süreçleri; kişisel farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık, sosyal ilişki becerileri ve sorumlu karar alma gibi alt başlıklardan oluşmaktadır.  Erken çocukluk döneminde; bir çocuğun kendi duygusal farkındalığı gelişmeden  sosyal ilişkiler içinde empati kurma becerisini kazanması mümkün değildir. Kişisel farkındalık çocuğun duygu, düşünce ve değerlerinin farkında olması ve bunların davranışlarını nasıl etkilediğini anlamasını sağlar. Öz yönetim ise çocuğun sağlıklı bir şekilde duygu ve düşünceleriyle başa çıkabilmesi, duygularıyla bağlantılı olarak davranışlarını yönetebilmesi demektir, stres altında kendini rahatlatabilmek, ani dürtü ve isteklerini kontrol edebilmek, kendi isteği doğrultusunda koyduğu kişisel ve akademik amaçlar için kendini motive edebilmesini kapsamaktadır.

Crossroads Programı

İSTEK Okulları, öğrencilerin İngilizce’yi sadece ders olarak değil, günlük hayatın içinde görmeleri ve sürekli kullanarak geliştirmeleri için bir uygulama başlatmıştır. Öğrencilerin, günün doğal akışı boyunca İngilizce öğretmenleriyle de birlikte olabilmeleri ve her ortamda İngilizce konuşabilmeleri için ders programları eşzamanlı olarak iki dilde yürütülmektedir. Böylece öğrenciler İngilizce’yi   diğer disiplinler gibi öğrenilecek bir ders  değil, edinilmesi gereken çok önemli bir iletişim aracı olarak içselleştirmektedir.

Crossroads Programı anaokulu 5 ve 6 yaş grupları ile ilkokul 1. Sınıflarına uygulanmaktadır. Öğrenciler haftada 24 saat yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleri ile birlikte olarak okul yaşamının her anında yemekte, bahçede, oyunda, tüm etkinliklerinde ve öğrenme esnasında İngilizce’yi öğrenmektedirler. Bu program vasıtası ile sadece yabancı dil edinimlerini güçlendirmek değil, gelecekteki profesyonel yaşantılarına katkı sağlayacak birden fazla dil, yönetici ve bakış açısının bulunduğu bir ortamda etkili iletişim kurmayı öğreneceklerdir.

Okuma-yazma çalışmaları Türkçe olarak sınıf öğretmenleri tarafından yürütülürken; anaokulunda İngilizce görsel okuma da programa dâhildir. İlkokul 1. sınıfta ise, İngilizce öğretmenleri hayat Bilgisi, matematik, oyun ve fiziksel etkinlik derslerinde sınıf öğretmenleri ile birliktedir. Bunun yanı sıra çocuklar kahvaltı, öğle yemeği, oyun ve bahçe zamanı gibi rutinlerde de İngilizceyi kullanma olanağı bulmaktadır.