Öğrencilerimizin anadilimiz dışında yabancı bir dil edinmelerini sağlamak ve bu dili edinirken bir takım becerileri de geliştirmek başlıca hedeflerimizdendir. Öğrencilerimizin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini etkin bir şekilde geliştirmelerini sağlayarak, öğrencilerimize İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilme becerisini kazandırmak, yabancı dil bilmenin ayrıcalığını yaşatmak, yurtdışında eğitim görmeleri durumunda sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, dünyayı ve farklı bakış açılarını, farklı kültürleri daha iyi tanımalarını sağlamak, öğrendikleri yabancı dili yaşamın her alanında kullanabilmelerini sağlar. Ayrıca 2.sınıfta başlayan 2.yabancı dil eğitimi seçmeli olarak Almanca ve İspanyolca şeklinde verilmektedir.

Cambridge ESOL Sınavları dünyada en çok bilinen ve geçerli olan sınavlardır. Öğrencilerimiz yıl içerisinde göstermiş oldukları performans ve ulaştıkları seviyeyi uluslararası geçerliliği olan bir sınavla da resmileştirmek üzere dünya çapında en çok bilinen ve geçerliliği olan Cambridge Sınavları’na her sene katılırlar. Öğrencilerimiz öğrendiklerini uygulayabildikleri dört temel beceriyi ölçen bu sınavlara (Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE, vb.) isteğe bağlı olarak katılabilir.

1.sınıflarımızda “Crossroads Programı” adı altında yoğun bir İngilizce programı uygulanmaktadır. 2 ve 3.sınıflarda İngilizce 12 ders saati, 4.sınıflarda ise 10 ders saati olarak işlenmektedir.

1.SINIF

 İSTEK Okulları’nda Çift Dilli Eğitim Programı başladı.

 Öğrencilerimiz İngilizce’yi sadece ders olarak değil; aynı zamanda gün boyunca sürekli kullanarak öğreniyor.

Çocuklarımız haftada 24 saat Türk ve yabancı İngilizce öğretmenleri ile birlikte oluyor.  Böylece okul yaşamının her anında – yemekte, bahçede, oyunda, tüm etkinliklerinde ve öğrenme esnasında - İngilizceyi sürekli yaşayarak, kullanarak öğreniyor.

 Dil öğreniminin küçük yaşta şarkılar, oyunlar, hikâyeler yolu ile öğrenilebildiği bilimsel bir gerçektir. Çocuklar eğlenerek öğrendikleri kelime ve yapıları kullanabilecekleri ortamları da bulabildiğinde, dil öğrenimi son derece hızlı ve etkili gerçekleşir.

 Bu nedenle 1. Sınıf öğrencilerimizin, günün doğal akışı boyunca İngilizce öğretmenleriyle de birlikte olabilmeleri ve her ortamda İngilizce konuşabilmeleri için programlarımızı eşzamanlı olarak iki dilde yürüteceğiz. Öğrencilerimiz birinci sınıf müfredatımızın içerisinde yer alan kavramları hem anadillerinde hem de İngilizce’de bir bütün içerisinde öğrenecekler. Okuma-yazma çalışmaları Türkçe olarak sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecek. İngilizce öğretmenlerimiz Hayat Bilgisi, Matematik, Oyun ve Fiziksel Etkinlik derslerinde sınıf öğretmenlerimiz ile birlikte olacak. Bunun yanı sıra çocuklarımız kahvaltı, öğle yemeği, oyun ve bahçe zamanı gibi rutinlerde de İngilizceyi kullanma olanağı bulacaklar.

 Amacımız öğrencilerimizin sınıf dışında günlük yaşamlarının her anında İngilizce’yi kullanabilmeleri, hayatlarının bir parçası olarak kabul etmeleri ve öğrendikleri kavramları her iki dilde de bütünsel olarak kavrayabilmeleridir.