İSTEK Uluğbey Okulları

Kodlama ve Akıl Oyunları  

  Düşünme gücünü geliştirmeyi hedefleyen akıl oyunları eğitimi ile teknolojiyi daha etkin kullanabilen ve ürün geliştirme yeteneklerine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefleyen kodlama eğitimi haftalık ders programı içinde yer almaktadır.

Tüm ilkokul seviyelerinde çeşitli akıl oyunları kullanılarak haftada bir ders saati yapılmaktadır.Ayrıca yine haftada bir ders saati kodlama ve robotik dersi çeşitli teknolojik malzemelerle öğrencilere verilmektedir.Kulüp olarak kodlamanın yanısıra maker atölyesi de öğrencilerimizin ürün geliştirme yeteneğini ortaya çıkartmaktadır.