İSTEK Belde Okulları

Anaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak temel amacımız, çocuklarımızın kendini tanımasına, anlamasına, problem çözme becerilerinin geliştirebilmesine, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına, ilgi ve yeteneklerinin farkına  varıp açığa çıkarabilmesine olanak sağlamaktır. Ayrıca veli, öğretmen ve rehberlik işbirliğini oluşturarak öğrencilerimiz için en etkin öğrenme deneyimlerini yaşamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktayız.

Anaokulu Rehberlik çalışmalarımız; gelişimsel bakış açısıyla hazırlanarak, çocuklarımızın mutlu ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerini hedeflemektedir.

Anaokulumuzdaki Rehberlik Hizmetlerimiz;

Kayıt Görüşmeleri: Kayıt olmak isteyen öğrencilerimizin gelişimlerini ve davranışlarını değerlendirmek ve gruba uygunluğunu saptamak amacıyla yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik yapılan, bireysel ve grup çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda öğrencinin okula adapte sürecinin sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanır.

Grup Gözlemleri: Her yaş düzeyinde yapılan grup gözlemlerinin amacı öğrencilerimizi yaşıtlarıyla sosyal ortamı içerisinde tanımak ve anlamaktır. Özellikle öğrencilerimiz için duygusal ve sosyal alanlardaki sorunları belirlemeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

Öğrenci Tanıma ve Destek Çalışmaları: Uygulanan test ve envanterler, çocuklarımızın sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirleyip, takip etme ve desteklemeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

Sınıf içi Rehberlik Saati Çalışmaları: Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu konular doğrultusunda belirlenen; iletişim, problem çözme becerilerini geliştirme, yaratıcılık, empati, paylaşma, korkular vb. konularda çocuklarımızı geliştirmek ve desteklemek amacıyla yapılan çeşitli aktivite ve etkinlikleri içerir.

Değerler Eğitimi: Çocuklarımızın sahip olması istenilen değerleri işleyen bir programdır. Çocukların, evrensel ve sosyal temel değerleri keşfetmeleri ve geliştirmelerine yardımcı olur.

Okul Olgunluğu Çalışmaları: Öğrencilerimize ilköğretime geçme sürecinde, geçmişe dönük donanımları değerlendirmek, güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini belirlemek ve desteklemek amacıyla yapılan çalışmalardır.

Veli Görüşmeleri: Aileler ile tanışma ve belirli periyodik aralıklarla yapılan çalışmalarla ilişkili bilgilendirme ve ailenin ihtiyaç duyduğu konu doğrultusunda gerçekleştirilen yönlendirici rehberlik görüşmelerini içermektedir.

Veli Seminerleri: Yıl içerisinde ihtiyaç doğrultusunda belirlenen konularda, hem anaokulu psikologlarının hem de alanında uzman kişilerin misafir konuşmacı olarak katıldığı veli bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilmektedir.

Veli Rehberlik Bülteni: Her ay çocuklarımızın gelişimsel süreçlerini kapsayan konular doğrultusunda velilerimize yönelik hazırlanan bilgilendirici yazılardır.