İSTEK Belde Okulları

Anaokulu yılları gelişimin en hızlı olduğu yaşamın en değerli yıllarıdır. Erken yaşlarda, öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini fark etmek, kişilik ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla anaokulumuzda beden eğitimi, yüzme, sanat, müzik, drama, dans ve satranç gibi branş dersleri bulunmaktadır. Tüm branş dersleri, PYP Sorgulama Programı çerçevesinde anaokulu programıyla eşgüdümlü, disiplinler arası ortak planlama çalışmaları yapılarak gerçekleştirilmektedir.

Müzik:

Müzik, öğrencilerin sözel dil yeteneklerinin dışında bir iletişim kurma yoludur. Tüm duyuları harekete geçiren, rahatlatan ve sakinleştiren müzik etkinlikleri ile öğrenciler farklı yollarla iletişim kurmayı, tüm öğrenmelerin önemli bir parçasını oluşturan dinleme becerilerini de geliştirmiş olurlar. Okulumuzda öğrencilere çeşitli müzik deneyimlerini keşfedebilecekleri bir ortam sağlanır ve yaşam boyu devam edecek müzik kültürünü geliştirmeleri hedeflenir. Orff yönteminin ağırlıklı olarak kullanıldığı etkinliklerde öğrenciler bedensel bütünlüğü deneyimler, ritmik ve hareketsel doğaçlamalara, oradan da kendi yarattıkları ritimleri oluşturmayla devam ederler.

Görsel Sanatlar:

Görsel Sanatlar çalışmalarında yaratıcı deneyimleri ve kavramsal anlayışı geliştirmeye yönelik öğrencilerin ilgisini çekecek olumlu bir öğrenme ortamı yaratılmaktadır. Öğrenciler, duygularını çizgiler aracılığı ile ifade ederken, aynı zamanda el kaslarının ve el-göz koordinasyonunu geliştirme, malzemeleri (tuz seramiği, parmak boyası, suluboya, pastel boya, akrilik boya, kil, alçı, pullar, simler, boncuklar ve atık malzemeler) ve teknikleri amacına uygun olarak kullanabilme, figürlerle anlaşılır kompozisyon oluşturabilme ve başladığı işi bitirme becerileri geliştirmektedir.

 

Dans:

Öğrencilerin dansın kültürel ve sosyal yönünü anlamlandırabilmeleri için, hareketler aracılığıyla kendilerini ifade etme becerilerini geliştirdiği dans derslerinde, öğrencilere beden farkındalığı, denge, konsantrasyon, esneklik kazandırılarak özgüven gelişimi de desteklenir. Ayrıca, toplu halde yapılan çalışmalarda öğrencilerin işbirliği yapma yetenekleri gelişir ve kendi kültürümüze ait dansları öğrenirken, farklı kültürlere ait danslarla ilgili de farkındalık kazanırlar.

Drama:

Drama, kendimizi fiziksel ve sözel olarak nasıl ifade ettiğimizle ilgilidir. Çocuklarımızın duyarlı, kendine güvenen, empati kurabilen ve kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerine önemli katkılar sağlayan drama çalışmaları, çok yönlü gelişimi destekleyen önemli etkinliklerden biridir. Jest, mimik ve beden dili kullanımını geliştirmek amacıyla, yaratıcı hareket, taklit, doğaçlama, maske çalışması, müzikal, pandomim, kukla ve hayal kurma çalışmalarının yanında, duygularını anlaşılabilir şekilde ifade edebilmeleri için dili de kullanarak yaratıcı drama etkinlikleri gerçekleştirilir. Böylece öğrenciler yaratıcı çalışmalarını izleyicilere sunma, yaşıtlarını sahnede izleme ve böylece kendileri de eleştirel farkındalığa sahip izleyiciler olma fırsatını elde ederler.

Bilişim Teknolojileri/Kodlama:

Öğrencilerin öğrenmelerine ve kavramsal anlayışlarını geliştirmelerine destek olan sorgulama programı doğrultusunda uygulanan bilgisayar aktivitelerinde ünitelerle ilişkili olarak çalışmalar gerçekleştirilir. Aynı zamanda, öğrencilerin bilgisayarla tanışması, fare ve klavye yardımıyla el-göz koordinasyonu sağlaması, küçük kas becerilerini geliştirmesi, oyunlarla, bilişim teknolojisini doğru biçimde kullanmanın önemini kavramaları sağlanmaktadır. Kodlamaya giriş niteliğindeki derslerde ise; öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerileri gelişmektedir.

Satranç: Satranç çocuklarımızın zihinsel ve düşünsel becerilerini geliştiren bir zihin sporudur. Hedefimiz, öğrencilerin stratejik düşünme becerisinin gelişimine katkıda bulunmak, onların farklı ve çoklu düşünme, karar verme, problem çözme ve zaman yönetimi becerilerini geliştirmektir (Bu beceriler 5 yaş öncesi çocuklarda henüz kazanılmamış olduğu için, ders sadece 5 ve 6 yaş grubu öğrencilerine verilmektedir)

Yüzme: Kampüs içinde yer alan yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen dersler, öğrencilerimizin fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlarken yeteneklerinin keşfedilmesine de olanak sağlar. Suda kalma, nefes kontrolü, serbest ve sırt üstü yüzme, serbest ve sırt stil ayak vuruş çalışmaları yapılarak onlara temel yüzme becerileri kazandırılır.

 

6 yaş öğrencileri

5 yaş öğrencileri

3-4 yaş öğrencileri

İngilizce

İngilizce

İngilizce

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Müzik

Müzik

Müzik

Dans

Dans

Dans

Beden Eğitimi-Yüzme

Beden Eğitimi-Yüzme

Beden Eğitimi-Yüzme

Drama

Drama

Drama

Astronomi Müzesi/Plenataryum

Astronomi Müzesi/Plenataryum

Astronomi Müzesi/Plenataryum

Kütüphane

 Kütüphane

  Kütüphane

Bilişim Teknolojileri/Kodlama

Bilişim Teknolojileri/Kodlama

 

Satranç

Satranç